Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce

 • Central Jewish Historical Commission
Identifier
303 / XX
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1950
Level of Description
Sub-collection
Languages
 • Yiddish
 • German
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

693 files

Biographical History

Komisja Historyczna powstała w sierpniu 1944 r. w Lublinie jako jedna z pierwszych agend Komitetu Żydów w Polsce, jesienią została przekształcona w Centralną Żydowską Komisję Historyczną, z siedzibą w Łodzi (od marca 1945 r.). Głównym jej zadaniem była dokumentacja zbrodni wobec narodu żydowskiego. Zbiór sporządzanych od 2.09.1944 r. protokołów zeznań osób ocalałych z Zagłady stanowi obecnie odrębny zespół AŻIH. Komisja prowadziła również badania naukowe, przygotowywała publikacje źródłowe, opracowania historyczne, wydawała pamiętniki i teksty literackie. Współpracowała z instytucjami badającymi zbrodnie hitlerowskie i zajmującymi się ściganiem zbrodniarzy wojennych, m.in. dostarczając materiały do ich procesów w Polsce i w Norymberdze. Pozyskiwała dane dotyczące strat materialnych gmin i ludności żydowskiej. Równocześnie gromadziła materiały archiwalne z gett i obozów, akta Rad Żydowskich, urzędów okupacyjnych, różnych instytucji i osób prywatnych, a także szczątki akt dawnych gmin żydowskich. CŻKH miała oddziały regionalne w głównych miastach Polski, a także oddziały lokalne. W 1947 r. decyzją Prezydium CKŻP została przekształcona w Żydowski Instytut Historyczny. Niektóre oddziały Komisji pracowały do 1950 r. jako delegatury ŻIH. Zgromadzone zbiory archiwalne przejęło w całości Archiwum ŻIH.

Scope and Content

 1. Ogólne akta organizacyjne 1944-1947:
 • statuty, rozporządzenia, okólniki, protokoły, plany pracy,
 • sprawozdania, materiały propagandowe,
 • akta personalne,
 • finanse,
 • korespondencja;
 1. Sprawy wydawnicze;
 2. Instrukcje, ankiety, kwestionariusze;
 3. Materiały historyczne:
 • zaświadczenia, protokoły,
 • wykazy osobowe,
 • inwentarze,
 • relacje, wspomnienia,
 • dokumenty, odpisy dokumentów,
 • opracowania, artykuły, referaty, audycje radiowe;
 1. Akta dotyczące Towarzystwa Przyjaciół CŻKH;
 2. Archiwa Wojewódzkich Komisji Historycznych 1945-1950:
 • Katowice,
 • Kraków,
 • Warszawa,
 • Wrocław.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0