Podania jeńców Stalagu II B w Hammerstein [Czarne, woj. pomorskie] do ambasady ZSRR w Berlinie o nadanie obywatelstwa sowieckiego

Identifier
250
Language of Description
Polish
Dates
1940
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

4 files

Biographical History

Po zajęciu terenów II Rzeczypospolitej przez Wehrmacht i Armię Czerwoną w 1939 r. doszło do porozumienia między władzami III Rzeszy i ZSRR w sprawie ostatecznego przebiegu granicy między agresorami. Jego konsekwencją była m.in. umowa o wymianie jeńców - żołnierzy Wojska Polskiego wedle kryterium terytorialnego. Dało to jeńcom zamieszkałym przed 1939 r. na terenach zajętych przez Armię Czerwoną możliwość ubiegania się o status obywatela ZSRR, co zwłaszcza jeńcom pochodzenia żydowskiego dawało szansę wyrwania się z rąk nazistów. Nie udało się ustalić, w jaki sposób zbiór podań jeńców Stalagu II B pisanych do ambasady ZSRR z prośbą o nadanie obywatelstwa ZSRR trafił do Archiwum ŻIH.

Scope and Content

Zbiór podań pisanych jesienią 1940 r. przez jeńców Stalagu II B w Hammerstein (obecnie Czarne, woj. pomorskie) , zamieszkałych przed wojną na terenach zajętych przez Armię Czerwoną, do ambasady ZSRR w Berlinie z prośbą o przyznanie obywatelstwa radzieckiego. 230 podań.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0