Zbiór map z okresu II wojny światowej

 • Collection of plans and maps, including the period of World War II
Identifier
245
Language of Description
Polish
Dates
1922 - 1990
Level of Description
Collection
Languages
 • English
 • French
 • Hebrew
 • Yiddish
 • German
 • Polish
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

226 files

Biographical History

Materiały przejęte w 1947 r. od Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, uzupełnione zbiorami lokalnych komitetów żydowskich do 1950 r. , a także tworzone w latach 50-tych na zlecenie ŻIH, zawierają m.in. plany miast z zaznaczeniem dzielnic żydowskich, plany gett, niemieckich obozów pracy przymusowej i obozów zagłady oraz różne powojenne opracowania graficzne dotyczące Zagłady .

Scope and Content

Zbiór zawiera m.in..:

 • oryginalne mapy miast [1922-1937];
 • oryginalne mapy miast z zaznaczeniem dzielnic żydowskich oraz zmian ich granic [1940-1943];
 • plany gett i rozmieszczenia szopów oraz diagramy różnych aspektów życia w gettach [1940-1943];
 • powojenne plany gett, obozów pracy, obozów koncentracyjnych i zagłady [1945-1990];
 • powojenne mapy eksterminacji ludności na terenach okupowanych i na ziemiach polskich [1945-1960];
 • powojenne wykresy i diagramy przesiedleń, wysiedleń i likwidacji ludności żydowskiej w poszczególnych gettach [ 1945-1960].

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0