Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych

 • Collection of documents issued by the German occupying authorities
Identifier
233
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • Yiddish
 • German
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

157 files

Biographical History

Zbiór dokumentów niemieckich utworzono dla celów badawczych i z myślą o procesach zbrodniarzy hitlerowskich. Kolekcja zapoczątkowana tuż po wojnie przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną była następnie uzupełniana w AŻIH. Daty skrajne: 1939-1963.

Scope and Content

I. Kolekcja pojedynczych dokumentów władz niemieckich, uzupełniona przez powojenne odpisy i opracowania, zawiera m.in.:

 1. Dokumenty władz centralnych Rzeszy: -zbiór zarządzeń z Dzienników Ustaw Rzeszy dotyczących Żydów 1941-1944;
 • rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych (Der Reichsminister des Inners) w sprawie wprowadzania ustaw norymberskich na terenach wschodnich włączonych do Rzeszy, z 31.05.1941;
 • rozporządzenia szefa SS i Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy (Der Reichsführer SS und Deutscher Polizei im Reichsministerium des Inners) dotyczące Żydów 1939-1943;
 • okólniki, rozporządzenia, wytyczne, regulaminy i korespondencja szefa Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (Der Chef der Sicherheitspolizei und SD) w sprawach polityki wobec Żydów na okupowanych terenach 1939-1942;
 • dokumenty NSDAP i Hitlerjugend z Poznania i Łodzi 1941-1944;
 • propagandowe materiały antyżydowskie.
 1. Pojedyncze dokumenty władz niemieckich na terenach okupowanych dotyczące ludności żydowskiej w kilkudziesięciu miastach:
 • zarządzenia władz miejskich i powiatowych Generalnego Gubernatorstwa;
 • korespondencja szefa dystryktu lubelskiego, szefa SS i Policji dystryktu lubelskiego (Der Chef des Distrikt Lublin, Der SS und Polizeiführer im GG Distrikt Lublin) dotycząca przejmowania mienia żydowskiego, wyłapywania ukrywających się, zatrudniania robotników żydowskich i in. 1942-1943,
 • sprawozdania z akcji Reinhard;
 • akta Kriminal Polizei w Tarnowie 1942-1944;
 • Der Inspekteur der Sicherheitspolizei und SD w Poznaniu i Łodzi. Korespondencja dotycząca przesiedleń ludności z Kraju Warty 1939-1940;
 • pisma szefa dystryktu warszawskiego (Der Chef des GG Distrikt Warschau) 1939-1941;
 • kopie akt procesu Jürgena Stroopa 1951;
 • zarządzenia i okólniki szefa dystryktu radomskiego (Der Chef des GG Distrikt Radom) oraz SS und Polizeiführer tego dystryktu 1939-1943.;
 • pisma Der SS Polizeiführer im Distrikt Galizien;
 • sprawozdanie inspektora Reichskommissariat Ukraine z 2.12.1942;
 • korespondencja niemieckiego zarządu getta w Białymstoku;
 • zarządzenia i raporty miejskich oddziałów Urzędu Pracy (Arbeitsamt) w Warszawie, Katowicach, Rzeszowie;
 1. Dokumenty Gmin Żydowskich:
 • okólnik Związku Żydów w Niemczech do wszystkich gmin żydowskich w Niemczech w sprawie oddania wyrobów futrzarskich ze 01.1942;
 • pojedyncze dokumenty gmin żydowskich w Niemczech (Grüssau, Tormersdorf i in.): korespondencja z innymi gminami, wykazy wpłat podatku gminnego, wykazy dóbr przekazywanych przez gminy 1941-1942;
 • pojedyncze dokumenty dotyczące Żydów czeskich (zestawienie sum zabranych Żydom praskim wg. listy transportowej), b.d.;
 • dane statystyczne dotyczące dzieci żydowskich w Budapeszcie i na pozostałym obszarze Węgier, b.d.; -pojedyncze dokumenty Rad Żydowskich na terenach okupowanych (Kałusz, korespondencja Rady Żydowskiej w Warszawie z Transferstelle) 1940-1943. II. Ponadto w zasobach Archiwum ŻIH znajduje się zespół Prawo podatkowe III Rzeszy, zawierający zbiór przepisów z lat 1939-1945.

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0