Zbiór dokumentów dotyczących getta lwowskiego

 • Teka Lwowska
 • Jewish Council in Lviv. Collection of documents on the Lviv Ghetto (The Lviv File)
Identifier
229
Language of Description
Polish
Dates
1941 - 1942
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

25 files

Biographical History

Przed wojną mieszkało we Lwowie 110 tys. Żydów. Od 30.06. 1941 do końca 07.1941 r. zamordowano we Lwowie 6 tys. Żydów. W końcu lipca 1941 r. utworzono Radę Żydowską, w listopadzie getto otwarte (zamknięte w 09.1942) i obóz przy ul. Janowskiej, gdzie tylko w 07.1942 r. zamordowano ok. 7 tys. osób. W marcu i sierpniu 1942 r. do Bełżca wywieziono łącznie ok. 65 tys. Żydów. Ostatni Żydzi z obozu janowskiego zginęli 19.11.1943. Zbiór tzw. Teki Lwowskiej pochodzi z prywatnego archiwum Stefana Stasiaka, prof.. Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W jego spuściźnie prof. Jan Reychman odnalazł teczkę z odpisami dokumentów obrazujących zbrodnie niemieckie wobec ludności żydowskiej Lwowa w pierwszym okresie okupacji. Znalazły się tu materiały dotyczące utworzenia i początkowej działalności Gminy (Rady) Żydowskiej we Lwowie oraz zapiski dzienne bądź typu pamiętnikarskiego kilku osób z końca 1941 r., ponadto wycinki z "Gazety Lwowskiej" oraz wydawanej w GG "Gazety Żydowskiej". Nie wiadomo, w jaki sposób Teka Lwowska znalazła się u prof.. Stasiaka. Przekazano ją Żydowskiemu Instytutuwi Historycznemu w latach 70-tych XX w.

Scope and Content

Teka Lwowska zawiera:

 • odpis sprawozdania z działalności lwowskiej Gminy Żydowskiej w okresie 16.08 - 30.09.1941,
 • odpis sprawozdania Działu Socjalnego GŻ za okres 13.08-31.12. 1941,
 • odpis sprawozdania Działu Gospodarczego GŻ z 12.1941 oraz:
 • Zapiski Maurycego Allerhanda, adwokata i profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie,
 • Zapiski Salomona Czortkowera, antropologa, asystenta na UJK,
 • Zapiski Bermana [brak imienia], nauczyciela języka niemieckiego we Lwowie,
 • fragmenty dziennika Golda [brak imienia] obejmujące okres od 30.06.1941 do 11.03. 1942 r.,
 • relacje z akcji 4 i 10.12.1941 r. przy ul. Wybranowskiego na Zamarstynowie,
 • wykaz obozów pracy w grudniu 1941 z listą wydatków na ich wyposażenie,
 • wycinki z "Gazety Lwowskiej" i "Gazety Żydowskiej".

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0