Starosta miasta Krakowa

 • Der Stadthauptmann der Stadt Krakau
 • City Governor in Krakow
Identifier
228
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

135 files

Biographical History

Niemiecka okupacja Krakowa rozpoczęła się 6.09.1939 r. Na mocy dekretu Hitlera z 12.10.1939 r. miasto stało się stolicą Generalnego Gubernatorstwa oraz siedzibą jednego z wchodzących w jego skład dystryktów. Od 23.12.1939 r. szef magistratu w Krakowie nosił tytuł Stadthauptmann der Stadt Krakau (tylko między 1.04.1941 a 30.09.1941 nazwa jego funkcji brzmiała: Pełnomocnik Szefa Dystryktu dla m. Krakowa - Der Beaufragte des Distriktschefs für die Stadt Krakau). Byli nimi kolejno: Ernst Zörner (od 23.09.1939), Karl Schmid, Rudolf Pavlu i Josef Kramer (do 01.1945). Zespół akt został przejęty w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.

Scope and Content

Zespół zawiera m.in:

 1. Zbiór zarządzeń starosty 1943-1944;
 2. Korespondencja dotycząca utworzenia i działalności Rady Żydowskiej w Krakowie 1940;
 • Sprawozdania Rady Żydowskiej z działalności za 04, 06 i 08.1940,
 • Sprawozdania statystyczne RŻ i dotyczące ewidencji ludności 1940-1941,
 • Korespondencja RŻ dotycząca utworzenia Żydowskiej Służby Porządkowej 1940,
 1. Korespondencja dotycząca konfiskaty majątków żydowskich 1940-1941, w tym wykaz osób zgłaszających posiadane mienie.
 2. Dokumentacja finansowa przedsiębiorstw żydowskich zarządzanych przez powierników 1940.
 3. Wykazy rzemieślników 1940-1941 r.
 4. Instrukcje dowódcy policji i SS w dystrykcie Kraków w sprawie pracy ludności żydowskiej 1942-1943.
 5. Imienne decyzje o zwolnieniu z pracy 1940-1941.
 6. Dokumenty i korespondencja związana z wysiedleniem ludności żydowskiej z Krakowa 1940-1942, w tym m.in.:
 • podania o pozostawienie w Krakowie 1940-1942,
 • podania firm krakowskich o pozostawienie w mieście ich żydowskich pracowników 1940-1941,
 • listy transportów osób przeznaczonych do wysiedlenia 1940-1941,
 • wykaz osób skierowanych do krakowskiego obozu przy ul. Lubicz, 27.02-20.03.1941.
 1. Budżet i finanse urzędu starosty Krakowa 1940-1944.

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0