Gmina Żydowska Gliwice

 • Synagogen Gemeinde Gleiwitz
 • Jewish Community in Gliwice (Gleiwitz)
Identifier
112
Language of Description
Polish
Dates
1910 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
 • Yiddish
 • German
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

212 files

Biographical History

Gmina żydowska w Gliwicach powstała w XVIII w. Archiwum gminy w czasie wojny uległo znacznemu zniszczeniu i rozproszeniu. Akta przejęte w 1947 r. ze zbiorów Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej.

Scope and Content

Akta gminy żydowskiej w Gliwicach (1910- 1943),

 • Protokoły posiedzeń zarządu gminy 1914-1942,
 • Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia nazistowskie 1938-1942,
 • sprawy gminy i Bezirkstelle Gleiwitz 1938-1943,
 • korespondencja gminy z władzami, gminami (Berlin, Wrocław, Opole, Racibórz), instytucjami żydowskimi, osobami prywatnymi. 1919-1943:
 • legaty, fundacje 1910-1939,
 • dokumenty bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1931-1939,
 • statuty i korespondencja dotycząca domu starców 1926-1942,
 • sprawy własności gminy i majątku jej członków 1933-1943, w tym sprawy procesowe, spisy przejmowanych majątków i papierów wartościowych,
 • korespondencja z gestapo 1939-1941,
 • korespondencja w sprawie likwidowanych gmin (Kluczbork 1934-1938, Byczyna 1938, Głogówek 1938-1939).
 • opieka nad chorymi 1939-1941,
 • Jüdischer Kulturbund in Deutschland E.V. in Gleiwitz. [Żydowski Związek Kulturowy w Niemczech stowarzyszenie zarejestrowane w Gliwicach] 1938-1939,
 • spawy pomocy biednym (Hilfsverein) ,
 • dokumentacja przydziałów żywnościowych i punktów zbiorowego żywienia,
 • korespondencja dotycząca szkół i przedszkoli, patronatów, opłat szkolnych, planów lekcyjnych 10.1939-06.1942, personelu nauczycielskiego,
 • sprawy socjalne pracowników gminy,
 • finanse gminy 1934-1942: zestawienia finansowe, księgi kasowe, podatki na rzecz gminy 1938-1941, ubezpieczenia. 1937-1942, korespondencja z bankami, nakazy płatnicze, pełnomocnictwa w sprawach finansowych i majątkowych,
 • teczki poszczególnych dłużników gminy 1939-1942
 • korespondencja w sprawie przesiedleń, wysiedleń z mieszkań, wysyłek do obozów pracy,
 • wykaz ludności żydowskiej Gliwic 10.1941
 • listy deportowanych 1939, 1942.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database Sezam

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0