Niemiecki Front Pracy [Deutsche Arbeitsfront]

Identifier
133
Language of Description
Polish
Alt. Identifiers
  • IPN GK 914, IPN GK 866
Dates
1 Jan 1934 - 31 Dec 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • J. niemiecki
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

846 j.a.; 3,3 mb

Creator(s)

Scope and Content

  • akta osobowe (akta personalne kierowników obozów DAF, ankiety personalne pracowników oraz ankiety personalne aktywistów DAF ze Żnina) - akta administracyjne (korespondencja w sprawach organizacyjnych, gospodarczych i personalnych; sprawozdania oraz korespondencja dot. budowy nowych siedzib dla NSDAP oraz obozów DAF z terenu Prus Wschodnich) - materiały inne (legitymacje członków Niemieckiego Frontu Pracy z terenów III Rzeszy, m.in. z okręgów: Górnego i Dolnego Śląska, Prus Zachodnich)

Finding Aids

  • Inwentarz książkowy

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.