Zbiór Wydawnictwa „Książka i Wiedza” - materiały dot. planowanej publikacji pt. „IV Rzesza”

Identifier
1212
Language of Description
Polish
Alt. Identifiers
  • IPN GK 192
Dates
1 Jan 1964 - 31 Dec 1965
Level of Description
Collection
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

164 j.a.; 5,3 mb

Scope and Content

Materiały przejęte przez GKBZHwP do planowanej publikacji pt. „IV Rzesza”. Fotokopie i odpisy materiałów z zasobu archiwalnego GKBZH w Polsce, archiwów państwowych, miejsc pamięci przy b. obozach koncentracyjnych oraz instytucji zagranicznych dot. niemieckich więzień i obozów, gett, eksterminacji ludności polskiej i żydowskiej, masowych egzekucji, działalności funkcjonariuszy niemieckich oraz osób podejrzanych o zbrodnie wojenne, wysiedleń ludności oraz grabieży mienia, stosowania gazów w celu eksterminacji, udziału lekarzy niemieckich w eksperymentach pseudomedycznych, działania wymiaru sprawiedliwości III Rze szy, działalności firm i koncernów niemieckich oraz powojennych procesów przeciwko przestępcom wojennym, m.in. fotokopie zarządzeń władz niemieckich w sprawie jeńców wojennych, fotokopie raportów wojskowych dot. eksterminacji ludności żydowskiej na terenie wschodniej Europy tj. Łotwy, Litwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy, fotokopie materiałów z rozprawy przeciwko uczestnikom zamachu na Hitlera w 1944 r., fotokopie dokumentacji dot. procesów przeciwko przestępcom wojennym, imienny wykaz nazwisk zbrodniarzy niemieckich, dokumentacja fotograficzna, materiał z prasy polskiej i zagranicznej

Finding Aids

  • Inwentarz kartkowy

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.