Zbiór wycinków prasowych dotyczących zbrodni hitlerowskich

Identifier
1211
Language of Description
Polish
Alt. Identifiers
  • IPN GK 168
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1989
Level of Description
Collection
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

84 j.a.; 4,7 mb

Scope and Content

Zbiór zebrany przez GKBZNwP, GKBZHwP oraz GKBZHwP – IPN: wycinki z prasy krajowej i zagranicznej dot. m.in. zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej, działalności podziemia, ścigania i procesów karnych przestępców wojennych, działalności głównej i oddziałowych KBZHwP; opublikowane wspomnienia ofiar; fotokopie wycinków prasowych (m.in. z polskiej prasy okupacyjnej z 1943 r. dot. zamordowania oficerów polskich w Katyniu)

Finding Aids

  • Inwentarz kartkowy

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.