Zbiór wniosków o odznaczenia dla funkcjonariuszy SS i Policji w GG

Identifier
1209
Language of Description
Polish
Alt. Identifiers
  • IPN GK 107
Dates
1 Jan 1939 - 31 Dec 1945
Level of Description
Collection
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

121 j.a.; 0,9 mb

Scope and Content

Zbiór zebrany przez GKBZNwP: wytyczne w sprawie składania wniosków o nadanie Wo jen - nych Krzyży Zasługi i Wojennych Medali Zasługi, wnioski dowódcy Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w GG, dowódcy Policji Porządkowej w GG, dowódcy SS i policji w dystrykcie warszawskim, komendanta Policji Porządkowej dla dystryktu warszawskiego, dowódcy SS i policji w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie radomskim, komendanta Policji Porządkowej w dystrykcie radomskim, inspektora służby specjalnej w Krakowie, komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie krakowskim, dowódcy SS i policji w dystrykcie krakowskim, dowódcy Policji Porządkowej w dystrykcie krakowskim, komendanta żandarmerii w dystrykcie krakowskim, dowódcy SS i Policji w dystrykcie lubelskim, komendanta obozu szkoleniowego w Trawnikach, komendanta Policji Porządkowej w dystrykcie lubelskim, komendanta żandarmerii w dystrykcie lubelskim, dowódcy SS i Policji w dystrykcie galicyjskim, komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa dla dystryktu galicyjskiego, komendanta żandarmerii w dystrykcie galicyjskim, o nadanie: wojennego Krzyża Zasługi I, II klasy z mieczami i bez, Żelaznego Krzyża II klasy, klamry do Żelaznego Krzyża II klasy, Odznak dla Rannych w srebrze i czerni Odznak za Męstwo dla osób pochodzenia wschodniego – II klasy w złocie, srebrze, brązie, 1, 2, 3 stopnia, z mieczami i bez, Odznak za Zwalczanie Band w srebrze i brązie funkcjonariuszom SS, policji, żandarmerii, członkom formacji ochronnych, członkom z obozu szkoleniowego w Trawnikach, członkom straży wiejskiej za udział m.in. w zwalczaniu pod ziemia na terytorium GG, udział w akcjach antyżydowskich, wykazy osobowe funkcjonariuszy przewidzianych do odznaczeń

Finding Aids

  • Inwentarz kartkowy

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.