Zbiór Tomasza Wiśniewskiego

Identifier
1206
Language of Description
Polish
Alt. Identifiers
  • IPN BU 1381
Dates
1 Jan 1916 - 31 Dec 1970
Level of Description
Collection
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

160 j.a.; 0,2 mb

Scope and Content

Fotografie przedstawiające front rosyjsko-niemiecki (I wojna światowa), kampanię wrześniową 1939 r., okupację niemiecką terenów Polski, życie codzienne żołnierzy niemieckich na tyłach frontu, walki frontowe, jeńców polskich, zniszczenia wojenne

Finding Aids

  • Spis zdawczo-odbiorczy

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.