Zbiór Jędrzeja Tucholskiego

Identifier
1198
Language of Description
Polish
Alt. Identifiers
  • IPN BU 1800
Dates
1 Jan 1972 - 31 Dec 2001
Level of Description
Collection
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

549 j.a.; 2,84 mb

Scope and Content

Reprodukcje fotografii oddziału partyzanckiego Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”; wydanie nadzwyczajne „Lwowskich Wiadomości” z 1 VIII 1941 r., kserokopie zeszytu ewidencyjnego żołnierzy PSZ na Zachodzie; karty ewidencyjne repatriantów, listy do archiwum MSW, karty imienne osób poszkodowanych, materiały przekazane przez archiwa b. państw ZSRS w sprawach represji obywateli polskich przez sowieckie władze w okresie 1939–1956, kartoteka funkcjonariuszy Policji Państwowej z lat 1918–1939, kartoteka posłów oraz członków organizacji i partii z lat 1918–1939, materiały dot. represji obywateli polskich w ZSRS w latach 1939–1942

Finding Aids

  • Spisy zdawczo-odbiorcze

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.