Starostwo Powiatowe w Łukowie

  • Łuków County Governor's Office
Identifier
547
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1220 files

Biographical History

Starostwo Powiatowe w Łukowie - organ wykonawczy administracji ogólnej I stopnia został powołany na podstawie Dekretu PKWN z 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz.U. Nr 2 poz.8). Kierownikiem Starostwa był Starosta mianowany przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej (i przez niego odwoływany) na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Rada mogła żądać usunięcia starosty umotywowaną uchwałą, Starosta z urzędu wchodził w skład Powiatowej Rady Narodowej, pełniąc funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego - organu wykonawczego Powiatowej Rady Narodowej. Składał PRN sprawozdanie ze swego postępowania i jej podlegał w sprawach samorządowych. Starostwa zostały zniesione przez art..35 Ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz.130). Starostwo Powiatowe w Łukowie podlegało Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie. Struktura: w 1945 podział na 16 referatów: Ogólno-organizacyjny, Administracyjno-prawny, Karno-administracyjny, Wojskowy, Społeczno-porządkowy, Administracji Samorządowej, Inspekcyjny, Przemysłowy, Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej, Weterynaryjny, Drogowy, Budowlany, Aprowizacji i Handlu, Kultury i Sztuki, Inspektorat Pożarnictwa, w 1948 r. 18- referatów Ogólno-organizacyjny, Budżetowo-gospodarczy, Społeczno-polityczny, Administracyjny, Wojskowy, Opieki Społecznej, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy, Przemysłu i Handlu, Aprowizacji, Kultury i Sztuki, Odbudowy (później Budowlany), Rolnictwa i Reform Rolnych, Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego, Dział Samorządowy. Funkcje starostów pełnili: Józef Kozieł, Tadeusz Bussel, Stanisław Kopczyński, Feliks Wróblewski

Scope and Content

Referat organizacyjny 1945-1950 (30 j.a), sygn. 1-30, referat budżetowo-gospodarczy 1948-1950 (8 j.a.) sygn. 31-38, referat społeczno-polityczny 1944-1950 (107 j.a.) sygn. 39-145, Referat administracyjny 1945-1950 sygn. 147-153, referat karno-administracyjny 1945-1949 sygn. 154-159, referat wojskowy 1945 sygn. 160, referat opieki społecznej 1944-1950 (51 j.a.) sygn. 161-211, referat zdrowia 1944-1950 (42 j.a.) sygn. 212-253, referat weterynarii 1945-1950 (102 j.a.) sygn. 254-355, referat drogowy 1945-1950 (91 j.a.) sygn. 356-446, referat przemysłu i handlu 1945-1950 (42 j.a.) sygn. 447-488, Referat aprowizacji 1947 sygn. 489, referat odbudowy 1944-1950 sygn.120, 491-610, referat pomiarów 1945-1950 (47 j.a.), sygn. 611-657, referat rolnictwa i reform rolnych 1945-1950 (150 j.a.) sygn. 658-806, , powiatowy inspektorat przysposobienia rolniczo-wojskowego 1945-1950 (64 j.a.) sygn. 808-871, dział samorządowy 1944-1950: referat administracji samorządowej 1945-1950 sygn. 872-904, referat finansowo-rachunkowy 1944-1950 sygn. 905-973, referat inspekcji [1940-1943] 1944-1950 sygn. 974-1213, nab. 4432/2012 - 5 j.a 0,05 mb, nab. 4831/2014 - działalność gospodarcza 2 j.a. 0,03 mb

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the website szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0