Żydowska Gmina Wyznaniowa w Siedlcach

  • Jewish Religious Community in Siedlce
Identifier
334
Language of Description
Polish
Dates
1870 - 1942
Level of Description
Collection
Languages
  • Hebrew
  • Polish
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
  • Hebrew
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2 files

Biographical History

Żydowska Gmina Wyznaniowa - jednostka samorządu ludności wyznania mojżeszowego powołana w 1821r w miejsce przedrobiorowych kahałów (ale zwyczajowo jeszcze długo tak nazywana mimo różnic prawnych i kompetencyjnych). Po I wojnie działająca w oparciu o Dekret Naczelnika Państwa z 7.02.1919r rozciągający na teren kongresówki rozporządzenia okupacyjne z 1.11.1916r, Rozporządzenie Prezydenta RP z 14.10.1927r o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze RP, w czasie II wojny w oparciu o zarządzenia władz okupacyjnych. Na ich czele stał dozór bożniczy, po I wojnie Zarząd złożony z rabina i obieralnych członków (w miastach powyżej 5000 członków tzw. gminach wielkich była to rada gminy i zarząd), w czasie II wojny Judenrat. Regulamin wyborów Minister Wyznań Religijnych wydał 24.10. 1930r. Kompetencje ulegały zmianom: głównie sprawy religijne (rejestracja aktów stanu cywilnego, wykreślanie z rejestru zmarłych) i związane z nimi sprawy gospodarcze: zaopatrzenie w mięso koszerne, mace na Pesach, utrzymanie rabina i obiektów związanych z kultem (synagogi, cmentarze), mogły zajmować się dobroczynnością lub zarządem fundacji o takim charakterze, utrzymaniem szkół religijnych, w czasie wojny: wykonywanie zarządzeń władz okupacyjnych, dostarczanie robotników do robót poza gettem, wysyłkę do obozów, potem także pomoc w deportacji, do tego celu, jak i dla utrzymania porządku rada miała podległą sobie policję, administracja gett (ewidencja, zaopatrzenie, podatki, poczta, straż ogniowa), opieka społeczna. Synagoga w Siedlcach - w 1858r odbudowana po pożarze, planowo spalona przez Niemców 29 grudnia 1939r. Getto w Siedlcach zlikwidowane IX- XI 1942 przez eksterminację ludności głównie w Treblince.

Scope and Content

Sygnatura 1. Teczka dotycząca administracji synagogą w Siedlcach (załączony plan chóru żeńskiego z 1876) 1870-1932. Sygnatura 2. Wypisy z ksiąg rabinackich dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów 1941-1942.

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the Sezam database

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0