Starostwo Powiatowe w Siedlcach

  • Siedlce County Governor's Office
Identifier
29
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

288 files

Biographical History

Starostwo Powiatowe w Siedlcach jako organ wykonawczy administracji ogólnej I stopnia zostało powołane na podstawie Dekretu PKWN z 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz.U. Nr 2 poz.8). Kierownikiem Starostwa był Starosta mianowany przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej (i przez niego odwoływany) na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Rada mogła żądać usunięcia starosty umotywowaną uchwałą, Starosta z urzędu wchodził w skład Powiatowej Rady Narodowej, pełniąc funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego - organu wykonawczego Powiatowej Rady Narodowej. Składał PRN sprawozdanie ze swego postępowania i jej podlegał w sprawach samorządowych. Starostwa zostały zniesione przez art..35 Ustawy z 20.03.1950r o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz.130). Do końca 1948r Starostwo Powiatowe w Siedlcach podlegało Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie, w latach 1949-1950 Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie. Siedziba: Siedlce ul. Piłsudskiego 60. Starostowie: Stanisław Żemis (także prezydent Siedlec), Stanisław Górski, Edward Lipski, Bronisław Żak. Struktura: w 1945 podział na 16 referatów: Ogólno -organizacyjny, Administracyjno-prawny, Karno-administracyjny, Wojskowy, Społeczno-porządkowy, Administracji Samorządowej, Inspekcyjny, Przemysłowy, Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej, Weterynaryjny, Drogowy, Budowlany, Aprowizacji i Handlu, Kultury i Sztuki, Inspektorat Pożarnictwa, w 19...

Scope and Content

Referat Ogólno -organizacyjny 1944-1947 sygn. 1-4, Budżetowo-gospodarczy 1945-1948 sygn. 5-12, Społeczno-polityczny 1944-1945 sygn. 13-28, Administracyjno-prawny 1945-1950 sygn. 29-48, Opieki Społecznej 1947-1950 sygn. 49-70, Zdrowia, Weterynarii, Powiatowy Zarząd Drogowy (Referat Drogowy) 1944-1950 sygn. 71-72, Przemysłu 1945-1949 sygn. 73-74-, Aprowizacji 1944-1949 sygn. 75-157 , Referat handlu 1945-1950 sygn. 158-177 Powiatowa Komisja Usprawnienia Zaopatrzenia 1948-1950 sygn. 178-179, Odbudowy 1947-1949 sygn. 180-181, Rolnictwa i Reform Rolnych 1946-1950 sygn. 182-191, Powiatowe Biuro Rolnicze 1944-1946 sygn. 192, Koło Pomocy Społecznej 1948 sygn. 193, Referat Administracyjny 1948 sygn. 194, Grobownictwo Wojenne 1945-1948 sygn. 195-202, Plan młyna na Sekule 1946 sygn. 203, nab. 3003/2002, nab. 5204/2016 - 29 j.a 0,25 mb weryfikacja przydziału działek rolnych z reformy rolnej

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from website szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0