Starostwo Powiatowe w Węgrowie

  • Węgrów County Governor's Office
Identifier
247
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

919 files

Biographical History

Starostwa powiatowe - organy wykonawcze administracji ogólnej I stopnia zostały powołane Dekretem PKWN z 21.08.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz.U. Nr 2 poz.8). Kierownikiem Starostwa był Starosta mianowany przez Kierownika Resortu Administracji Publicznej (i przez niego odwoływany) na podstawie wniosku wojewody i opinii powiatowej rady narodowej. Rada mogła żądać usunięcia starosty umotywowaną uchwałą, Starosta z urzędu wchodził w skład Powiatowej Rady Narodowej, pełniąc funkcję przewodniczącego Wydziału Powiatowego - organu wykonawczego Powiatowej Rady Narodowej. Składał PRN sprawozdanie ze swego postępowania i jej podlegał w sprawach samorządowych. Starostwa zostały zniesione przez art..35 Ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz.130). Starostwo Powiatowe w Węgrowie zostało utworzone 16.08.1944 r. Starosta węgrowski podlegał służbowo Wojewodzie Warszawskiemu. Teren działania: powiat węgrowski leżący w województwie warszawskim obejmujący gminy: Borze, Grębków, Jaczew, Korytnica, Łochów, Miedzna, Ossówno, Prostyń, Ruchna, Sadowne, Sinołęka, Stara Wieś, Stoczek, Trawy, Wyszków.

Scope and Content

Referat Ogólny 1944-1950 sygn. 1-98 (brak sygn. 6, 25, 60), Referat Budżetowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 99-143 (brak sygn. 103, 108, 138), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 1950 sygn. 144-186 (brak sygn. 146, 167), Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 187-406 (brak sygn. 265, 281, 301, 332, 360, 363), Referat Kultury i Sztuki 1944-1950 sygn. 407-465 (brak sygn. 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947 sygn. 466 (brak), Referat Weterynarii 1948 sygn. 467, Referat Rolnictwa-budżet 1948 sygn. 478, Referat Wojskowy 1945, 1949 sygn. 469-471, Referat Samorządowy 1945, 1947, 1949 sygn. 472 (brak), 473-478, Referat Aprowizacji 1944-1949 sygn. 479-579 (brak 491, 493, 496, 502, 579), Referat Świadczeń Rzeczowych 1945-1946 sygn. 580-583 (brak 581), Inspektorat Oświaty Rolniczej 1945-1949 sygn. 584-658 (brak 594, 607, 625, 626, 631, 633, 634, 636, 651, 652), Dział Samorządowy 1946, 1948-1951 sygn. 659-670, Referat Opieki Społecznej 1944-1950 sygn. 671, 673-680, Referat Odbudowy 1946-1948 sygn. 672, 683-685, Pisma różnych referatów 1945-1946 sygn. 681, Pisma w sprawach porządkowych 1947 sygn. 682, Powiatowy Komitet Przesiedleńczy 1945 sygn. 686, Sprawy Związku Pracowników Skarbowych 1944-1945 sygn. 687, Gorzelnia :Stara Wieś” 1947-1951 sygn. 688, Planowanie pracy w przemyśle sygn. 689, Gminny Komitet Opieki Społecznej w Wyszkowie 1946-1948 sygn. 690, Lekarz powiatowy 1949 sygn. 691, Zestawienie strat wojennych pow. węgrowskiego 1948 sygn. 692, Prośby o pozwolenie kupna mięsa i słoniny, lista członków ZZPP, zaświadczenia o legalności prywatnego uboju 1949 sygn. 693, Obsada stanowiska inspektorów oświaty rolniczej 1949 sygn. 694, Regulamin Komisji weryfikacyjnej dla kandydatów do szkół wyższych i powszechnych 1948 sygn. 695, Kontrola tekstów słownych sztuk teatralnych, cyrków, estrad 1946 sygn. 696, Projekt kościoła parafialnego, parafia Prostyń 1947-1948 sygn. 697, Powiatowy Urząd Ziemski w Węgrowie, parcelacja majątków 1944-1950 sygn. 698, akta dopisane w 2006 r; Referat Opieki Społecznej 1946- 1950 sygn. 699-718, Referat Przemysłu i Handlu 1945-1950 sygn. 719-732, Referat Kultury i Sztuki 1950 sygn. 738, Referat Budownictwa i Odbudowy 1946-1950 sygn. 739-751, Referat świadczeń rzeczowych 1945-1946 sygn. 752-762, Referat Odszkodowań Wojennych 1945-1947 sygn. 763-767, Referat Finansowo-budżetowy 1946-1950 sygn. 768-777, Referat Zdrowia 1945-1950 sygn. 778-783, Referat Ogólny 1946-1948 sygn. 784-788, Referat Samorządowy 1945-1949 sygn. 789-807, Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 808-832, Kontrolki wpływów korespondencji 1944-1949 sygn. 833-845, Referat Aprowizacji i Handlu 1944-1949 sygn. 846-888, Referat Rolny i Reform Rolnych [1938] 1944- 1949 sygn. 889-898, Wydział Oświaty Rolniczej 1946- 1950 sygn. 900-912, Ochotnicza Straż Pożarna 1947- 1948 sygn. 913-943, Różne 1947-1949 sygn. 944-953, Gorzelnie 1945-1950 sygn. 954, uwaga sygn. 733-737 puste

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka erom the website szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0