Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim

  • Court of the first instance in Stoczek Węgrowski
Identifier
1620
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

730 files

Biographical History

Funkcjonowanie sądownictwa powszechnego polskiego regulowało postanowienie wykonawcze z dnia 1 sierpnia 1940 r. do rozporządzenia z dnia 19 lutego 1940 r. o sądownictwie polskim w GG - Durchführungsvorschrift zur Verordnung vom 19 Februar 1940 über die polnische Gerichtsbarkeit im Generalgouvernement (Dz. rozp. GGP, część II, s. 411). Powyższy akt prawny wydano na podstawie rozporządzenia o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w GG z dnia 26 października 1939 r. (Dz. rozp. GGP, s. 4). Sądy polskie były właściwe w sprawach, które nie zostały przekazane sądom niemieckim, czyli głównie rozpatrywały sprawy cywilne "byłych" obywateli II Rzeczypospolitej zamieszkałych w GG, natomiast sprawy karne sądy te rozpatrywały w przypadku przekazania ich przez sądy niemieckie. Okręgi sądów dostosowano do podziału administracyjnego GG. Zniesiono Sąd Najwyższy i sądy pracy. Sądy polskie nadal miały urzędować na podstawie polskiego prawa i ustroju sądowego, jednak władze GG zastrzegły sobie prawo do zmian. Polskie sądy powszechne funkcjonowały na podstawie rozporządzenia z dnia 19 lutego 1940 r. o sądownictwie polskim w GG (Dz. Rozp. GG nr 13, część I z 24 II 1940r.). Faktyczne rozpoczęcie działalności części z nich nastąpiło już jesienią 1939 r. (Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, nr 1 z 1939r., Rozporządzenie o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w GG z dn. 26X1939r.). Zachowane akta dotyczą lat [1939] 1940-1944 [1949]. Anteriora występuje w syn. 453 i dotyczy sprawy kontynuowanej w okresie 1940-1944, posteriora dotyczy Sądu Grodzkiego w Stoczku Węgrowskim działającego w latach 1944-1950. Są to najczęściej pisma, które umarzały postępowanie w danej sprawie lub tytuły wykonawcze do wyroków zapadłych w okresie okupacji. Granice terytorialne zespołu to część powiatu węgrowskiego, a mianowicie: gminy Stoczek, Łochów, Sadowne i Prostyń (AP Siedlce, Sąd Grodzki w Stoczku Węgrowskim 1929-1939, nr zespołu 1314, Akta prezydialne "korespondencja luźna",1938, 1939,s.37).

Scope and Content

Schemat inwentarza daty skrajne liczba j.a. Akta prezydialne: Sygn. 1 Prowizoryczna księga inwentarzowa 1940 (1j.a.). Sygn. 2 Książka ekspedycyjna 1940-1941 (1j.a.). Sygn. 3 Korespondencja ogólna 1940 (1j.a.). Akta spraw karnych: Sygn. 4- 530 Kg - sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego [1939] 1940-1944 [1949] (527j.a.). Sygn. 531-730 Ko.- sprawy karne ogólne 1940-1942 (200j.a.).

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0