Sąd Grodzki w Kocku

  • Court of the first instance in Kock
Identifier
1580
Language of Description
Polish
Dates
1944 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

669 files

Biographical History

Wg Wykazu sądów i prokuratur RP z 1945r (Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości nr 1 k. 18) Sąd Grodzki w Kocku należał do właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego w Siedlcach i Apelacji Warszawskiej, wg Wykazu sądów i prokuratur na dzień 1.07.1949 (Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości nr 4) należał do Apelacji Lubelskiej i Sądu Okręgowego w Lublinie str. 44 (tamże wg Wykazu Alfabetycznego Sądów na str. 49) podlegał Wydziałowi Zamiejscowemu w Białej Podlaskiej S.O. w Lublinie.

Scope and Content

Nab.3039/02 (9 j.a. akta spraw op. z 1947r), Nab. 3898/09 (spis nr 18 i 19) 24 j.a. - akta spraw C 1943-1945 (23 j.a), księga należności 1936-1949, nab. 3911/09 (627 j.a. Spis 20/2008) Rep. Op. 1949, 1950-1951, 1946-1950, Rep. C 1947-1948, 1948-1949, 1950, Rep. Ns 1948-1950, Rep. Sp. 1947-1950, Rep. Zg 1948-1950 skorowidze 1946-1947, 1948-1949, skor. Sp. 1947-1950, akta spraw C, Ns, Zg, Sp, Op., nab. 4233/10 - 9 j.a. 0,12 mb Skor. poszukiwanych 1942-1950, Rep. Kp 1948-1950, Rep. Kps 1949-1950, skor Kg, Ko 1950, teczki 5 spraw.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0