Sąd Grodzki w Sobolewie

  • Court of the first instance in Sobolew
Identifier
1576
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

848 files

Biographical History

Sąd Grodzki w Sobolewie zaczął funkcjonować pod koniec 1944r. Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dn. 15 VIII 1944r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy, PKWN dekretem z 4 XI 1944r. postanowił, że do czasu wytyczenia nowych granic okręgów sądowych na terenie całego państwa, kierownik Resortu Sprawiedliwości może zarządzić w drodze rozporządzenia tworzenie i znoszenie sądów grodzkich, okręgowych i apelacyjnych, ustalenie nowych siedzib sądów i zmianę granic ich okręgów. (Dz.U.R.P. z 1944r., nr 11, poz.58. Dekret PKWN z 4 XI 1944r.). W praktyce sądy najczęściej funkcjonowały w tych samych miejscach, w których były ostatnio, a więc jeszcze w okresie istnienia Generalnego Gubernatorstwa. Funkcjonowały w zasadzie na podstawie podobnych zasad, z tym, że w ramach innej państwowości i wyroki sądów nie podlegały już, tak jak to było w okresie okupacji, kontroli Wyższego Sądu Niemieckiego, a Sądowi Najwyższemu. Instancją odwoławczą od wyroków Sądu Grodzkiego w Sobolewie wydanych w pierwszej instancji był Sąd Okręgowy w Siedlcach do 1947r., (Dz.U.R.P. z 1947r., nr 55, poz. 302, Rozp. Min. Spraw. z 9 VIII 1947r.), a następnie Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznawał w drugiej instancji apelacje od orzeczeń Sądu Okręgowego w Siedlcach (od 1947r. Sądu Okręgowego w Warszawie). Zasięg terytorialny Sądu Grodzkiego w Sobolewie obejmował gminy: Sobolew, Maciejowice, Podłęż, Łaskarzew.(Odpis zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 22 października 1940r. nr 64). W 1949r. włączono miasto i gminę Żelechów do Sądu Grodzkiego w Sobolewie (Dz.U.R.P. z 1949r., nr 28, poz. 211). W 1951r. zaczęły działać sądy powiatowe i Sąd Grodzki w Sobolewie stał się Wydziałem Zamiejscowym w Sobolewie Sądu Powiatowego w Garwolinie dla gmin: miejskiej Żelechów i wiejskich: Sobolew, Irena, Kłoczew, Maciejowice, Ryki, Stężyca, Trojanów, Ułęż i Żelechów ( Dz.U.R.P. z 1950r., nr 54, poz.496, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dn. 27.XI.1950r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych, s 748).

Scope and Content

"C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1942-1944)1944-1950 sygn.1-37, 558, 651-666. "Co" dla spraw, wytaczanych w związku z postępowaniem polubownym, dla zarządzeń tymczasowych, dla spraw o zabezpieczenie dowodów, wniosków o przyznanie prawa ubogich, oraz wszelkich spraw dla których nie ma oddzielnych repertoriów (1952)1945(1961) sygn. 38-66, 559-575, 667-784. "Kl." dla spraw o nadanie klauzuli wykonalności 1945 sygn.67-68. "Ns" dla wszelkich spraw z zakresu sądownictwa niespornego, dla których nie ma oddzielnych repertoriów 1947-1950 sygn.69-82, 576-641. "Zg." dla spraw o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o uchylenie postanowienia o uznaniu za zmarłego i o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu zgonu 1946-1950(1951) sygn. 83-550. "Kg" sprawy karne, w których wniesiono akt oskarżenia do sądu grodzkiego 1945-1946 sygn.551-557, 839-847. "Sp." Sprawy spadkowe 1947-1950 sygn. 642-643, 785-838. Skorowidze C 1945-1950, sygn. 644-645. Repertoria C 1946-1950 sygn. 646-648. Repertoria Kg 1948-1950 sygn.649-650.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0