Sąd Grodzki w Sobolewie

  • Court of the first instance in Sobolew
Identifier
1575
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

155 files

Biographical History

Na terenie GG funkcjonowały, podobnie jak na ziemiach włączonych do Rzeszy, wojskowe sądy polowe i wojskowe sądy doraźne. Od 26 X 1939r. wprowadzono w GG nowy ustrój sądownictwa, ustalający podział na sądownictwo niemieckie i polskie.(Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów z 1939r., Rozporządzenie o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w GG z dn. 26 X 1939r.). Obywatele narodowości niemieckiej podlegali w całości kompetencji sądów niemieckich. Polacy, Ukraińcy i Żydzi podlegali kompetencji sądów niemieckich w zakresie działalności skierowanej przeciwko bezpieczeństwu i autorytetowi Rzeszy, narodowi niemieckiemu oraz życiu, zdrowiu i mieniu osób narodowości niemieckiej. W pozostałych sprawach podlegali sądom polskim. Sędzia niemiecki mógł jednakże prawomocne wyroki sądu polskiego poddać sprawdzeniu i mógł sprawę z uchyleniem wyroku przekazać sądownictwu niemieckiemu. Sądy miały podjąć swoją działalność po ostatecznym ustaleniu granic obszaru GG. Sądownictwo polskie opierało swą działalność na rozporządzeniach generalnego gubernatora z 26 X 1939r. i 19 II 1940r. (Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora ..., 1940r., Rozporządzenie o sądownictwie polskim w Generalnym Gubernatorstwie z dn 19 II 1940r.). Realizowały ją sądy grodzkie, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. Sąd Najwyższy nie podejmował chwilowo swojej czynności. Wyroki sądów polskich podlegały kontroli Wyższego Sądu Niemieckiego. Postępowanie przed sądami polskimi było dwuinstancyjne. W okresie okupacji w powiecie garwolińskim funkcjonowały Sądy Grodzkie w Garwolinie, Sobolewie i Żelechowie. Zasięg terytorialny Sądu Grodzkiego w Sobolewie obejmował gminy: Sobolew, Maciejowice, Podłęż i Łaskarzew. (Odpis zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 22 października 1940r. nr 64).

Scope and Content

Wydział Cywilny "C" sprawy cywilne rozpoznawane w trybie postępowania ogólnego (1936-1939)1940-1944 sygn. 1-59, 71-153. "Co" sprawy opiekuńcze (1938-1939)1940-1942 sygn. 60-61, 154-155. Wydział Karny: "Kg" sprawy karne 1941-1944 sygn. 62-67. Pomoce kancelaryjne: Skorowidze C [1939] 1941-1944, sygn. 68-69. Repertorium C [1939] 1940-1944 [1946], sygn.70. Inwentarz uzupełniono w 2006r. o 88 jednostek aktowych (nr nab. 3330/04 - 3j.a i 85j.a. 0,18mb. akt odnalezionych w 2005r.). Są to pomoce kancelaryjne i akta spraw cywilnych z kategorii C i Co sygn. 68-155.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0