Zbiór afiszów okupacyjnych powiatu siedleckiego

  • Collection of bills from the occupation for the Siedlce county
Identifier
1290
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

29 files

Biographical History

Po wprowadzeniu okupacyjnego podziału administracyjnego, region siedlecki, stanowiący do 1939 r. północną część województwa lubelskiego, wszedł w skład dystryktu warszawskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Powiat siedlecki jako jeden z dziesięciu powiatów tego dystryktu. Objął w swych granicach również teren byłego powiatu konstantynowskiego. Władzę administracyjną w powiecie sprawowali starostowie. Stanowiska te obsadzane były przez Niemców. Starosta posiadał pełnię władzy nad powierzonym mu terenem. Do kompetencji starosty należały: sprawy ruchu ludności, sanitarne, budowlane, wyżywienia ludności i rozdziału wyznaczonych kontyngentów, egzekwowanie obowiązku pracy przymusowej oraz bezpieczeństwo ogólne na terenie powiatu. Starostowie mieli do swojej dyspozycji policję niemiecką, policję granatową i pomocniczą. Jednym z przejawów władzy starosty było prawo wydawania zarządzeń, które były narzędziem kontroli nad podbitym terenem. Zarządzenia podawano do wiadomości publicznej w formie afiszów i plakatów, przesyłano do burmistrzów i wójtów gmin, którzy mieli obowiązek rozplakatowania ich na swoim terenie. Poza ogłoszeniami starostów w zbiorze występują pojedyńcze ogłoszenia szefa dystryktu warszawskiego dotyczące powiatu siedleckiego.

Scope and Content

Afisze ułożono w układzie chronologicznym. Zachowane ogłoszenia dotyczą następujących problemów: -ograniczeń handlu i regulacji cen detalicznych na produkty spożywcze. -kar nakładanych na społeczeństwo za pomoc udzielaną jeńcom wojennym i Żydom. -przynależności do tajnych organizacji oraz organizowania ruchu oporu. -eksterminacji ludności żydowskiej i polskiej. -deportacji na przymusowe roboty do Rzeszy. -zajęcia mienia, kontyngentów i podatków.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0