Książęco-Pszczyńska Inspekcja Górnicza w Łaziskach Średnich

  • Fürstlich Plessische Berginspektion Mittel-Lazisk
Identifier
76
Language of Description
Polish
Dates
1828 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2568 files

Biographical History

Inspekcja Górnicza w Łaziskach powstała po przeniesieniu Zarządu Kopalń z Mikołowa do Dyrekcji Kopalń Księcia Pszczyńskiego w Katowicach, w czasie uruchomienia nowych kopalń i rozbudowy już istniejących na terenie Łazisk, w latach 1912/1913. Podlegała Dyrekcji Kopalń księcia Pszczyńskiego w Katowicach i zarządzała kopalniami "Aleksander", "Książątko" i "Brada". Kopalnia "Aleksander" (wcześniej Consolidierte Trautscholdsegen) została założona w 1885 r. przez złączenie pól górniczych "Frohe Aussicht" (1834), "Neue Hoffnung" (1858), "St. Anna" (1842) i "Treue Caroline" (1882). Kopalnia "Książątko" (niem. "Prinzengrube") została otwarta w 1913 r., natomiast kopalnia "Brada" (niem. "Brade", późniejsza nazwa "Bolesław Śmiały") uruchomiona została w 1849 r. W lipcu 1925 r. do kopalni "Aleksander" przyłączono kopalnię "Książątko", a we wrześniu 1925 r. kopalnię "Szczęść Boże" (założoną w 1878 r.) i "Szczęście Henryka" w Wyrach (założoną jako "Heinrichsglückgrube" 1845 r.) pod nazwą "Zjednoczona Aleksander" W 1933 r. kopalnia "Aleksander" została połączona z kopalnią "Brada" i nazwano je "Zjednoczona Aleksander-Książątko-Brada". W 1935 r. zatopiony został szyb "Powstańców" w Wyrach należący do dawnej kopalni "Szczęście Henryka" (zbudowany w latach 1899-1902, ponownie uruchomiony po odwodnieniu w 1952 r.) W 1937 r. nazwa kopalni "Zjednoczona Aleksander Książątko-Brada" została zmieniona na "Bolesław Śmiały". W czasie okupacji kopalnia nosiła nazwę "Vereinigte Aleksandergrube".

Scope and Content

Sekretariat 1828-1945: ustawodawstwo górnicze, zarządzenia, umowy, sprawozdawczość i statystyka, finanse, rada zakładowa, ubezpieczenia, kasy zapomogowo-pożyczkowe, ruch załogi, sprawy socjalno-bytowe robotników i urzędników, zatrudnianie obcokrajowców, obozy pracy przymusowej, szkolenie, urządzenia socjalne, premie i odznaczenia, sprawy procesowe (sygn. 1-651,347a,514a), Dział Ruchu 1903-1945: plany ruchu, wydobycie i zbyt węgla, analizy jakości węgla (sygn. 652-1221,854a,1049a), Dział Maszynowy 1912-1944: warsztaty i kotłownie, zaopatrzenie materiałowe kopalni, urządzenia energetyczne, komunikacja i transport (sygn. 1222-1501,1274a-b,1308a,1338a-c,1349a-c), Dział Budowlany 1903-1945: dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca rozbudowy kopalni, dostawa i odprowadzenie wody, budowa dróg, kolei, mostów, budynków mieszkalnych, sprawy gruntowe, szkody górnicze (sygn. 1502-2034,1529a,1538a-c,1545a-b,1550a-b,1557a-c,1565a,1599a-g,1611a-i,1641a-c,1643a-d,1690a,1695a-b,1709a,1768a,1775a-j,1913a,1916a,1975a-e,1987a,1994a-b,2009a-b,2020a,2024a)

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0