Starosta Powiatu Pszczyńskiego

  • Der Landrat des Kreises Pless
  • Pszczyna County Governor
Identifier
412
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

128 files

Biographical History

Po wybuchu II wojny światowej powiat pszczyński został włączony do Rzeszy Niemieckiej w ramach tymczasowej jednostki administracyjnej "Abschnitt Oberschlesien", w której władzę od 4.09.1939 r. sprawował "Chef der Zivilverwaltung - Grenzschutz - Abschnitt - Kommando 3". Urzędy administracji ogólnej szczebla powiatowego, na terenach przyłączonych do Rzeszy Niemieckiej, zostały powołane dekretem Hitlera o podziale i administracji terenów wschodnich z 8.10.1939 r. Powiat stanowił jednostkę administracji ogólnej i samorządowej, na której czele stał starosta (landrat), kierujący administracją państwową na szczeblu powiatu w ramach dotychczasowych kompetencji. Wydział powiatowy istniał nadal, ale tylko jako doradczy starosty, bez żadnych uprawnień rozstrzygających. Jako kierownik administracji państwowej, odpowiedzialny za jej sprawne działanie, landrat był mianowana przez kanclerza Rzeszy po zasięgnięciu opinii partii narodowo-socjalistycznej. Ponieważ był zobowiązany do ścisłej współpraca z NSDAP, najczęściej pełnił funkcję jej kierownika (Kreisleiter). Urząd działał do końca wojny.

Scope and Content

Podania mieszkańców o zezwolenia na pobyt, ankiety, sprawy wysiedlonych z Oświęcimia, wojskowe, zezwolenia na budowy, utrzymanie ulic i dróg, spółki wodne

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0