Akta gminy Raba Wyżna

  • Files of the commune of Raba Wyżna
Identifier
638
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1954
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

49 files

Biographical History

Do 1933 r. ustrój gmin wiejskich w Galicji był oparty na ustawie krajowej z 12.08.1866 r. Według ustawy z 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego organem uchwałodawczym była rada gminna, która wybierała zarząd gminny. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzeniem Generalnego Gubernatora z 28.11.1939 r. samorząd gminy został zlikwidowany, a władze gminy podporządkowano okupantowi. Podstawą działalności administracji państwowej i samorządu terytorialnego po wyzwoleniu były: ustawa z 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, dekret PKWN z 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego i ustawa z 3.01.1946 r. zmieniająca ustawę z 11.09.1944 r. Organami uchwalającymi były w tym systemie rady narodowe, a rolę organów wykonawczych i zarządzających pełniły zarządy gminne. Gmina jednostkowa wyłączona została w 1923 roku z powiatu myślenickiego i włączona do powiatu nowotarskiego ( Dz.U.Nr 10/23, poz.817).Gminę zbiorową Raba Wyżna powołano z chwilą wejścia w życie ustawy scaleniowej w 1933 roku, a w skład jej weszło 9 gromad , będących w latach 1867-1934 samodzielnymi gminami : Bielanka, Chabówka, Harkabuz, Podsarnie, Ponice, Raba Wyżna, Rdzawka, Rokiciny i Sieniawa. W okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 Słowacy przyłączyli do okupowanej Orawy gromady : Harkabuz i Podsarnie. Taka organizacja przetrwała do połowy 1950 r., kiedy to ustawą z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej zlikwidowano zarządy gminne, a powołano prezydia gminnych rad narodowych, prezydium gminnej rady narodowej stało się organem wykonawczym i zarządzającym gminnej rady narodowej. 25.09.1954 r. Sejm wydał ustawę o reformie podziału administracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych ( Dz. U. Nr 43, poz. 191) - miejsce dotychczasowych gmin utworzono jednostki administracyjne zwane gromadami i jednocześnie powołano gromadzkie rady narodowe.

Scope and Content

Akta zarządu Gminy 1939-1954 (sygn. 32/38/1-5) Kasa Gminna 1937-1954 (sygn. 32/38/6-19, 27-33, 49) Akta Prezydium GRN 1950-1954 (sygn. 32/38/20-22, 47) Akta referatów prezydium 1951-1954 (sygn.32/38/23-26) Akta budowlane 1948-1954 (sygn. 32/38/34, 48) Rejestry mieszkańców 1945-1954 (sygn.32/38/35-46)

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0