Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim

  • State Repatriation Office. Radzyń Podlaski County Branch
Identifier
716
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1948
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

19 files

Biographical History

Powiatowy Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Radzyniu Podlaskim rozpoczął swoją działalność pod koniec 1944 r. początkowo jako Inspektorat Osadnictwa. Na mocy Zarządzenia Zarządu Centralnego PUR w Łodzi z 13 VIII 1945 r. Inspektorat przekształcono w Powiatowy Oddział PUR podległy Wojewódzkiemu Oddziałowi PUR w Lublinie. Jego biuro znajdowało się w Międzyrzecu Podlaskim przy ul. Staromiejskiej 20. Likwidacja PO PUR w Radzyniu Podlaskim nastąpiła podczas pierwszej reorganizacji 1 II 1948 r. na podstawie instrukcji z 20 XI 1947 r. (Dz.Urz. PUR nr 8 z dn. 10 XII 1947 poz.105). Zgodnie z instrukcją z dnia 13 VIII 1945 r. oddział podzielony został na wydziały: ogólny, finansowo-budżetowy, prawny, planowania i statystyki, osadnictwa, etapowy, transportu oraz zdrowia. Do jego zadań należała: repatriacja obywateli państw obcych znajdujących się w nowych granicach Polski, repatriacja i reemigracja Polaków przebywających poza granicami kraju oraz osadnictwo nowoprzybyłych na Ziemiach Odzyskanych

Scope and Content

Zarządzenia, 1945-1948, sygn. 1 Korespondencja, 1945-1946, sygn. 2 - dotyczy zatrudnienia repatriantów Materiały dotyczące akcji spółdzielczo-parcelacyjnej, 1947, sygn. 3 Ewidencja repatriantów i przesiedlonych, 1945-1948, sygn. 4-9, 15-18 - także sprawy dewastacji przyznanych gospodarstw Ewidencja Ukraińców, 1945, sygn. 11 Ewidencja gospodarstw poniemieckich i poukraińskich, 1945, sygn. 10, 12-14 Odpisy opisów mienia, 1946, sygn. 19

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0