Akta miasta Puław

  • Files of the town of Puławy
Identifier
51
Language of Description
Polish
Dates
1929 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

244 files

Creator(s)

Biographical History

Puławy „wieś targowa”. Własność: Tęczyńskich, Lubomirskich, Sieniawskich, Czartoryskich. Po postaniu listopadowym dobra skarbowe, od 1848 r. zwane są Nową Aleksandrią. Prawa miejskie otrzymały dopiero w 1906 r. Organizację administracji miejskiej, w okresie I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym, regulowały: dekret z dn. 4 II 1918 r. oraz ustawa z dn. 23 III 1933 r. W okresie okupacji niemieckiej na czele miasta stał burmistrz komisaryczny, zaś działalność samorządu miejskiego uległa likwidacji. Zarząd miasta całkowicie został podporządkowany władzom okupacyjnym. W dn. 1 IX 1944 r. Krajowa Rada Narodowa wydała dekret o organizacji i działaniu rad narodowych oraz dekret o zakresie i organizacji działania samorządu terytorialnego w dn. 23 XI 1944 r., na mocy których powołano w mieście zarząd miejski jako organ wykonawczy miejskich rad narodowych. W 1950 r. nastąpiła całkowita reorganizacja organów administracji i samorządu, w związku z ustawą o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z dn. 20 III. W miejsce dotychczasowych urzędów powstały prezydia rad narodowych wszystkich szczebli. Status prawny – administracja ogólna – akta miast i administracja miejska

Scope and Content

Karta A: Zarząd Miejski, 1929-1932, 6 j.a. Miejska Rada Narodowa, 1944-1950[1954], 22 j.a. Zarząd Miejski, 1944-1950[1955], 161 j.a. Karta B: Rejestry mieszkańców, 1895-1930, 2 j.a.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0