Starostwo Powiatowe w Lublinie

  • Kreishauptmannschaft Lublin-Land
  • Office of the Lublin County Governor
Identifier
501
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

205 files

Biographical History

Starostwo Powiatowe w Lublinie (Kreishauptmannnschaft Lublin-Land) działało w latach 1939-1944 na obszarze powiatu lubelskiego (w przybliżeniu teren powiatów lubelskiego i lubartowskiego sprzed wojny; 31 gmin) jako niemiecki urząd terenowej administracji okupacyjnej. Było aparatem pomocniczym naczelnika powiatu (Kreishauptmann), określanego starostą w dokumentach wydawanych w języku polskim. Starosta podlegał szefowi (od 25 września 1941 r. gubernatorowi) dystryktu lubelskiego. Strukturę organizacyjną starostwa określało niepublikowane zarządzenie administracyjne Nr 4 z 18 kwietnia 1941 r. (Prawo Generalnego Gubernatorstwa, wyd. niemieckie, k. A 121 d). W skład starostwa wchodziły: urząd spraw wewnętrznych (z podległymi agendami: urzędem stanu cywilnego, lekarzem powiatowym i powiatowym lekarzem weterynarii), urząd do spraw gospodarki, urząd wyżywienia i rolnictwa oraz inspektorat szkolny. W Lubartowie znajdowała się ekspozytura starostwa (Landeskomissariate). Staroście podlegały również tzw. urzędy przyłączone m.in. inspektorat skarbowy, urząd pracy, urząd nadzoru leśnego, urząd mieszkaniowy, inspektorat wodny, urząd celny. Był zwierzchnikiem służby policyjnej i wydawał dyspozycje komendantowi żandarmerii. Poprzez urząd spraw wewnętrznych starosta sprawował nadzór nad gminami i kierował pracą związku gmin.

Scope and Content

Okólniki i zarządzenia, 1939-1944, 10 j.a. (sygn. 1-10), Sprawy organizacyjne, osobowe, budżet, 1940-1943, 4 j.a. (sygn. 11-14), Sprawy gminne, podział administracyjny powiatu, 1940, 2 j.a. (sygn. 15-16), Sprawy poczty i komunikacji, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 17-18), Rozkazy policji i żandarmerii, 1939-1944, 6 j.a. (sygn. 19-24), Sprawy rejestracji zgonu więźniów, 1940-1942, 2 j.a. (sygn. 25-26), Prośby o zwolnienie z obozów jeńców wojennych, 1939-1940, 6 j.a. (sygn. 27-32), Sprawy zezwoleń na posiadanie broni, 1940-1941, 1 j.a. (sygn. 33), Zebrania, zgromadzenia, dochodzenia, 1939-1942, 6 j.a. (sygn. 34-39), Sprawy ludnościowe, sprawy mieszkańców, 1940, 3 j.a. (sygn. 40-42), Konfiskaty, rekwizycje, 1939-1942, 7 j.a. (sygn. 43-49), Sprawy paszportowe, 1940-1942, 21 j.a. (sygn. 50-70), Sprawy przynależności państwowej, karty rozpoznawcze, przepustki nocne, 1940-1943, 4 j.a. (sygn. 71-74), Sprawy dotyczące ludności żydowskiej (rejestracja mienia, ewidencja członków rad żydowskich, zezwolenia na przejazd, budowa dzielnic żydowskich), 1939-1942, 117 j.a. (sygn. 75-191), Sprawy gospodarki rolnej (Urząd do spraw wyżywienia i rolnictwa), 1939-1941, 14 j.a. (sygn. 192-205).

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0