Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie

Identifier
2068
Language of Description
Polish
Alt. Identifiers
  • IPN LU 284, IPN LU 373, IPN LU 432
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1945, 1 Jan 1991 - 31 Dec 1999, 1 Jan 2000 - 31 Dec 2000
Level of Description
Collection
Languages
  • J. polski
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

842 j.a.; 6 mb

Creator(s)

Scope and Content

  • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich i komunistycznych - akta administracyjne (komunikaty, uchwały, zarządzenia, rejestry, protokoły, zestawienia, ksią żeczki czekowe)

Finding Aids

  • Spis zdawczo-odbiorczy

Process Info

  • The EHRI project selected descriptions of the Holocaust-relevant collections from the finding aid "Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej", Ed. Jerzy Bednarek, Rafał Leśkiewicz, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7629-068-3 (http://inwentarz.ipn.gov.pl/doc/informator.pdf)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.