Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu

  • Cooperative Bank with limited liability in Łowicz
Identifier
304
Language of Description
Polish
Dates
1941 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1 file

Biographical History

Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu powstał w 1925 r. Działał na mocy ustawy o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. (Dz.U. RP Nr 111, poz. 733). Celem banku było prowadzenie działalności kredytowo-pieniężnej, a w szczególności pomoc żydowskim przedsiębiorcom, kupcom i rzemieślnikom w znalezieniu taniego kredytu i lokacie pieniędzy. Bank posiadał swoją radę nadzorczą i zarząd, które powoływało walne zgromadzenie członków. Za zobowiązania pieniężne banku odpowiadali całym swym majątkiem udziałowcy. Na temat działalności banku i jego organów, wielkości kapitału i obrotów brak jest niestety informacji. W lutym 1941 r. powiernik na dystrykt warszawski do ściągnięcia długów żydowskich spółdzielni kredytowych w GG upoważnił Mieczysława Szajdinga do protokólarnego odebrania wszystkich ksiąg i dowodów oraz aktywów banku, a następnie uczynił go jego likwidatorem. Okazało się wówczas, iż likwidatorem banku uczynił wcześniej starosta łowicki Mariana Ociepkę - dyrektora Komunalnej Kasy Oszczędności w Łowiczu. Przejął on zachowaną dokumentację banku z budynku komendantury wojskowej. Długi Banu Spółdzielczego ściągano zarówno od Polaków, jak i łowickich Żydów. Tych ostatnich wywieziono już z miasta do getta warszawskiego, stąd niewiele udało się odzyskać kwot zadłużenia. Likwidację banku ostatecznie zakończono w 1943 r. Był to - jak odnotował J. Petelewicz w swej pracy o życiu ludności żydowskiej w okresie międzywojennym i latach okupacji - "ostatni akt usuwania przez władze niemieckie pozostałości życia żydowskiego w Łowiczu".

Scope and Content

Wykazy imienne weksli, korespondencja pełnomocnika na dystrykt warszawski z powiernikiem dla ściągniętych pożyczek i wkładów żydowskich spółdzielni, sprawozdanie finansowe z rewizji banku 1941 - 1943 - sygn. 1.

Archivist Note

Selected by Agnieszka Wasiak from database SEZAM.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0