Zbiór afiszów

  • Collection of the Posters
Identifier
239
Language of Description
Polish
Dates
1909 - 1982
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1086 files

Archival History

Zbór afiszów Archiwum Państwowego w Łowiczu gromadzony był od 1951 roku, czyli od chwili utworzenia Powiatowego Archiwum Państwowego w Łowiczu. Obejmuje okres od 1909-1982 roku. Zbiór ten został ponadto uzupełniony afiszami nadesłanymi z poszczególnych gmin, Magistraty miasta Łowicza, Starostwa łowickiego i kutnowskiego oraz poszczególne afisze przekazane przez osoby prywatne. Początkowo nadawano afiszom kolejne numery w miarę ich napływu. Najwięcej afiszów Archiwum otrzymało z b. Starostwa łowickiego. Afisze te nie były uporządkowane i nie były udostępniane korzystającym z akt. Część afiszów próbowano uporządkować w latach sześćdziesiątych. Było ich wówczas ponad 300. W roku 1985 wszystkie znajdujące się w Archiwum afisze zostały uporządkowane i zabezpieczone przed zniszczeniem. Uporządkowane afisze umieszczono w dużych tekach tekturowych z wyszczególnieniem poszczególnych okresów, których one dotyczą. Najwcześniejszy afisz dotyczący roku 1909 a ostatni 1982. Z lat 1909-1918 Archiwum posiada 4 afisze. 136 afiszów przypada na okres 1918-1939. Okres okupacyjny zawiera 192 afisze. Z okresu Polski Ludowej, to jest od 1945 do 1982 roku. Archiwum posiada 491 afiszów.

Scope and Content

I.-II. Not relevant III. 1939-1945 - sygn. 141 - 332, Okres III odnosi się do lat okupacyjnych. W tym okresie jest wiele odezw do ludności o zgłaszanie się na wyjazd do Niemiec na roboty rolne. Początkowo odezwy mają charakter dobrowolny, a następnie wyznaczone są kontyngenty osób do wyjazdu pod groźbą bardzo surowych kar. Następne afisze dotyczą meldowania się u władz niemieckich polskich oficerów, a także o obowiązkowym meldowaniu się osób przybywających do Łowicza. Kilka afiszów dotyczących ludności żydowskiej- zarządzenie w sprawie ustalenia terenu mieszkalnego dla Żydów, podejmowanie przez nich pracy, nie udzielenie pomocy Żydom. Wiele afiszy stanowią ogłoszenia o osobach skazanych na karę śmierci za przynależność do nielegalnych organizacji, sabotaż gospodarczy polegający miedzy innymi za ubój świń i odmowę kontyngentów. Afisze dotyczące spraw gospodarczych obejmują wydawanie kart żywnościowych, kart przemysłowych, cenniki artykułów żywnościowych i przemysłowych, spraw podatkowych od obrotu i dochodu przedsiębiorstw, zakazy pobierania wygórowanych cen za żywność. Regulują też akcje porządkowo-sanitarne: akcja tępienia szczurów, wyrabianie kart rozpoznawczych dla ludności, sporządzanie spisów zwierząt oraz rejestracji rowerów i in. IV. not relevant

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the website szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0