Akta urzędów, przedsiębiorstw i instytucji z terenu miasta Łomży

Identifier
39
Language of Description
Polish
Dates
1941 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

10 files

Biographical History

W okresie okupacji hitlerowskiej z uwagi na duży procent ludności polskiej większość miast nie uzyskała praw niemieckiej ustawy gminnej z 30 stycznia 1935 r. Zmieniono polskie samorządy miejskie i narzucono miastom zarząd niemiecki ( Stadtverwaltung ), a mniejsze miasteczka tworzyły wraz z sąsiednimi wsiami gminne okręgi administracyjne. Na czele miast stali komisaryczni burmistrzowie, podlegający landratom. Pierwsza okupacja hitlerowska w Łomży trwała od 11 do 27 września 1939. Ponownie Niemcy zajęli Łomżę 22 czerwca 1941. Miasto zostało włączone do wydzielonego okręgu, tzw. Bezirk Białystok. Łomża stała się siedzibą największego w tym Okręgu Kreiskomisariatu obejmującego obszar powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, zambrowskiego i wysokomazowieckiego oraz kilku gmin powiatu ostrowskiego. Funkcje okupacyjne pełniła hitlerowska administracja cywilna i wojskowa. Działalność urzędów okupacyjnych zakończyła się wraz z ustąpieniem Niemców z Łomży w dniu 13 września 1944 r.

Scope and Content

Sprawy Rzeźni Miejskiej, spisy miejscowości i urzędów gminnych, odszkodowania za pożary, budowa hotelu, rachunki i druki reklamowe sklepu K. Kubernusa (1-10).

Archivist Note

Entry selected by Michał Czajka from the Sezam database (http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0