Zarząd Przedsiębiorstw Krawiecko-Kuśnierskich w Łodzi

Identifier
682
Language of Description
Polish
Dates
1945, 1949 - 1957
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Biographical History

Na postawie decyzji Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 7 sierpnia 1949r, zostały utworzone Państwowe Zakłady Odzieży Miarowej. P.Z.O.M. powołane były do wytwarzania artykułów odzieżowych na miarę, głównie dla odbiorcy indywidualnego. Powołano do życia siedem Ekspozytur, w tym i w Łodzi. Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu Lekkiego oraz Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, wydanym 1 stycznia 1951r, zmieniono dotychczasową nazwę P.Z.O.M na Państwowe Przedsiębiorstwo Krawiecko- Kuśnierskie. Nazwa Instytucji raz jeszcze uległa modyfikacji, z dniem 22 stycznia 1955r to Zarząd Przedsiębiorstw Krawiecko - Kuśnierskich. W związku z ogólnymi zmianami związanymi z zarządzaniem gospodarką narodową, 25 października 1956r Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła postanowiło zlikwidować Zarząd. Likwidacja przedsiębiorstwa trwała do 30 kwietnia 1957r.

Scope and Content

Wydział Organizacji - regulaminy, schematy organizacyjne, zarządzenia własne i władz zwierzchnich, wycinki prasowe, plakaty; Wydział Planowania - plany pracy, produkcji, finansowe i kosztów sporządzane przez Zarząd i Ekspozytury; Wydział Finansowo - Księgowy - analizy działalności gospodarczej, bilanse, kalkulacje, plany przemysłowo-finansowe, akta zdawczo - odbiorcze zakładów podległych; Wydział Personalny oraz Zatrudnienia i Płac - instrukcje władz zwierzchnich i własne, regulaminy premiowania, sprawozdania ze stanu zatrudnienia; Wydział Produkcji - akta Branżowej Komisji Norm Pracy, kalkulacje czasu pracy, korespondencja i sprawozdania, zatwierdzone wnioski racjonalizatorskie; Wydział Inwestycji i Głównego Mechanika - zarządzenia i korespondencja dot. Inwestycji, protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, plany, projekty budowy nowych obiektów i adaptacji starych lokali, Wydział Kontroli Technicznej - protokoły i sprawozdania z odpraw i narad kierowników, protokoły kontroli jakości, normy zużycia materiałów; Wydział Zaopatrzenia - organizacja wydziału, plany zaopatrzenia, dane dotyczące wykorzystywanych tkanin, próbki materiałów; Wydział Administracyjno-Gopsodarczy - przejęcie zakładów od CZPO, sprawy czynszów; Inspektor Ochrony PPOŻ - instrukcje i zarządzenia; Biuro Pokazu Mody w Lipsku z siedzibą w Warszawie - korespondencja organizacyjna, sprawozdania finansowe i prasowe.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0