Organy Niemieckiej Partii Narodowo-Socjalistycznej oraz jej przybudówki w Łodzi i rejencji łódzkiej - zbiór szczątków zespołów

Identifier
220
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Biographical History

Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (Nationalsozialistisce Deutsche Arbeiterpartei - NSDAP) została założona 1919 r. Dwa lata później, w 1921r., przywództwo nad nią przejął Adolf Hitler. Po objęciu przez niego władzy w 1933 r. NSDAP zapoczątkowała okres totalitarnych rządów w III Rzeszy, a później i na okupowanych przez nią obszarach. Struktura i organizacja partii oparta była na zasadzie wodzostwa (Führerprinzip). Jej naczelnym organem było Kierownictwo Rzeszy NSDAP (Reichsleitung der NSDAP), niżej w prowincjach i okręgach Rzeszy - Kierownictwo Okręgowe (Gauleitung der NSDAP), któremu z kolei podlegały kierownictwa powiatowe partii (Kreisleitungen der NSDAP). Organizacjami młodzieżowymi partii były: Młodzież Hitlera (Hitlerjugend) i Związek Dziewcząt Niemieckich (Bund Deutsche Mödel). Ponadto partia nazistowska posiadała liczne przybudówki społeczno-zawodowe takie jak Narowosocjalistyczny Korpus Kierowców (Nationalsozialistisches Kraftfahrer Korps - NSKK), Niemiecki Front Pracy (Deutsche Arbeitsfront) itp. oraz dwie organizacje paramilitarne: Oddziały Szturmowe (Sturmabteilungen - SA) i Sztafety Ochronne (Schutzstaffeln - SS). W Łodzi, w latach okupacji hitlerowskiej, funkcjonowało 11 kierownictw hitlerowskiej partii i jej przybudówek szczebla powiatowego. Tylko po działalności 6 z nich pozostały archiwalia. Te szczątkowo zachowane zespoły wraz z fragmentami zespołów kierownictw powiatowych partii w Łasku i Sieradzu (NSDAP Kreisleitung Lask i NSDAP Kreisleitung Schieratz) połączono w jeden zbiór pod nazwą "Organy Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej" oraz jej przybudówek w Łodzi i rejencji łódzkiej.

Scope and Content

Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Kraj Warty Zarząd Okręgu Łódź Miasto: listy członków, zestawienia statystyczne dotyczące stanu 41 dzielnic partyjnych (Ortsgruppen). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu Łódź Powiat: informacje w zakresie podziału na najniższe jednostki organizacyjne - bloki oraz spraw załatwianych przez szefów terenowych organizacji NSDAP (Ortsgruppenleiter). Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Łasku: formularze zgłoszeń do SA, SS i Luftschutzu. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Zarząd Okręgu w Sieradzu: regermanizacja rodziny Teodora Leńskiego i kupca Rudolfa Schorcha. Narodowo-Socjalistyczna Partia Pracy Oddziały Ochronne Brygada w Łodzi: sprawy organizacyjne, personalne, szkoleniowe i zdrowotne, materiały dotyczące pułków SA w Łodzi, Pabianicach i Wieluniu. Ośrodek Badań nad Ludnością Pochodzenia Niemieckiego w Łodzi: materiały dotyczące repatriacji Niemców z krajów Europy Południowo-Wschodniej, listy volksdeutschów wysyłanych z obozu w Tuszynie do Niemiec dla sfinalizowania procesu ich regermanizacji. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Narodowo-Socjalistyczny Oddział Ciężarowych Pojazdów Ośrodek Motorowy nr 116 w Łodzi: sprawy personalne członków. Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Pracy Sztafety Ochronne Odcinek XXIII w Łodzi: materiały normatywne i organizacyjne dowództwa SS w Kraju Warty, werbunek ochotników do Waffen SS, szkolenie żołnierzy batalionów 112 pułku SS-Standarte stacjonującego w Łodzi.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0