Komisarz miasta Łodzi Oddział Rekwizycji

  • Kommisar der Stadt Lodsch Requisitionabteilung
Identifier
213
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1940
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

9 files

Biographical History

Łódź w ciągu pierwszych czterech miesięcy okupacji hitlerowskiej nie posiadała władz uprawnień samorządu. Miasto było zarządzane przez wyznaczonych komisarzy. Dnia 6.09.1939 r. utworzono przy Urzędzie Komisarza w Łodzi Oddział Rekwizycji celem prowadzenia akcji badania i ściągania dokumentów rekwizycyjnych Wehrmachtu wystawionych firmom łódzkim i placówkom usługowym w związku z dokonanymi rekwizycjami surowców i towarów, jak również celem egzekwowania przymusowych świadczeń dla Wehrmachtu. Z dniem 1.01.1940 r. przyznano Łodzi prawa samorządu i uprawnienia miasta wydzielonego. Tym samym zlikwidowany został urząd okupacyjnego komisarza. Oddział rekwizycji uległ rozwiązaniu 11.12.1939 r.

Scope and Content

Rachunki za zarekwirowane surowce i towary przez Wehrmacht oraz świadczone usługi, zestawienia osób i firm dotkniętych przez rekwizycje, zarządzenia Szefa Zarządu Cywilnego 8 Armii, ogłoszenia Komisarza Miasta Łodzi, korespondencja i sprawozdania dotyczące rekwizycji.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0