Urząd Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego przy Gubernatorze Dystryktu Radomskiego

  • Amt für Raumordnung beim Gouverneur des Distrikt Radom
Identifier
484
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

178 files

Biographical History

Urząd Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego przy Gubernatorze Dystryktu Radomskiego zajmował się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzenym w dystrykcie radomskim. Działał w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945.

Scope and Content

mapy fizyczne, administracyjno komunikacyjne, przemysł, energetyka, rolnictwo, leśnictwo, handel, podatki, stosunki,demograficzne i narodowościowe, szkolnictwo, osadnictwo, plany miast, budownictwo.

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0