Akta miasta Kielc

  • Files of the city of Kielce
Identifier
122
Language of Description
Polish
Dates
1803 - 1950
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

6450 files

Creator(s)

Biographical History

Początki Kielc sięgają wczesnego średniowiecza. Od przełomu XI/XII w. do XVIII miasto było w posiadaniu biskupów krakowskich. Prawa miejskie Kielce uzyskały w 1364 roku. Uchwałą Sejmu Czteroletniego miasto przeszło na własność skarbu, uzyskując tym samym ustrój przynależny wszystkim miastom Rzeczypospolitej. Po trzecim rozbiorze Kielce rozpoczęły karierę miasta - centrum administracji państwowej, bowiem ustanowiona tu została siedziba jednego z jedenastu obwodów Galicji Zachodniej. Po 1815 roku miasto oprócz pełnienia roli siedziby władz powiatowych stało się stolicą woj. krakowskiego, a potem guberni kieleckiej. Od tej pory z niewielkimi przerwami aż do chwili obecnej Kielce są siedzibą władz wojewódzkich. W oparciu o Archiwum Państwowe w Kielcach i jego oddziały. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Warszawa Łódź 1998 oraz wstęp do zespołu.

Scope and Content

Akta z lat 1803-1867 to rachunki miasta , 3 j a dotyczą powstania listopadowego, z lat 1861-1862 zachowały się akta Rady Miejskiej, w aktach magistratu z lat 1867-1915 występują dane o dochodach i rozchodach miejskich, dzierżawach, stanie sanitarnym, ogrodach szkołach, rzemiosłach i przemyśle. W aktach z lat 1916-1939 występują protokoły i stenogramy posiedzeń Rady Miejskiej, spisy wyborców do Sejmu, Senatu oraz Rady Miejskiej, są też akta dotyczące obchodów rocznic, aprowizacji miasta, gospodarki, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. W aktach z lat 1939-1944 znajdują się rozporządzenia władz niemieckich, rozkazy policji, wykaz zakładników żydowskich, akta schronisk dla dzieci, rejestry wydanych kart rozpoznawczych. Z lat 1945-1950 zachowały się protokoły posiedzeń Rady i Zarządu Miejskiego, akta dotyczące Komisji Opieki Spolecznej, aprowizacji i handlu, plany finansowe i sprawozdni a oraz projekty budynków w miejskich. Sygn 1-6370

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0