Sąd Grodzki w Przedborzu

  • Court of the first instance in Przedbórz
Identifier
1152
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

407 files

Biographical History

Sąd Grodzki w Przedborzu funkcjonował do końca 1944 r. Z chwilą zakończenia II wojny światowej podjął działalność w nowych warunkach ustrojowych na podstawie dekretu z dnia 14 marca 1945 r. Dekret w zasadzie utrzymywał w mocy prawo o ustroju sądów powszechnych z dn. 6 lutego 1928 roku, jednakże ze zmianą, iż sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec powagi Sądu. Nie wolno mu także brać udziału w wystąpieniach, które mogłyby osłabić zaufanie do jego bezstronnosci, lub wierność względem ustroju lub władz demokratycznego Państwa Polskiego. Sąd Grodzki w Przedborzu rozpatrywał sprawy mniejszej wagi cywilnej i karne, powierzone mu zgodnie z ustawami postępowania jako sądowi I instancji. Nadzór nad sądem grodzkim w Przedborzu sprawował Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu. Na czele Sądu Grodzkiego w Przedborzu stał kierownik Sądu Grodzkiego. Zasięgiem terytorialnym Sąd Grodzki w Przedborzu obejmował gminy Czermno, Góry Mokre, Pianów, Przedbórz, Skotniki i miasto Przedbórz. Sąd Grodzki w Przedborzu zakończył działalność z dniem 1 stycznia 1949 roku. Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1948 roku. Okręg tegoż Sądu włączono do Okręgu Sądu Grodzkiego w Końskich (Dz. U. R. P 1948 r. nr 62 poz 482).

Scope and Content

akta spraw cywilnych o podział spadku, eksmisję z mieszkań, zwrot długu, wyjście z niepodzielności.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0