Powiatowy Posterunek Żandarmerii w Lublińcu

 • Gendarmerie - Kreisposten Loben
 • County Gendarmerie Station in Lubliniec
Identifier
1371
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
 • German
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

36 files

Biographical History

Organizacja żandarmerii na włączonych do III Rzeszy terenach wschodnich została ustalona osobnym zarządzeniem Szefa Policji Niemieckiej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy z dnia 24.11.1939 roku, które opierało się na rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy z dnia 26.06.1939 roku i zarządzeniu wykonawczym z 13.11.1939 roku. Wg zarządzenia żandarmeria miała pełnić funkcje policyjnej służby wykonawczej na wsiach i we wszystkich miejscowościach poniżej 5 tysięcy mieszkańców, jeżeli nie było w nich innych placówek państwowej policji porządkowej. Z faktu pełnienia służby wykonawczej wynikała podwójna zależność służbowa żandarmerii na szczeblu powiatu: od starosty i przełożonych placówek policji miejscowej na terenie powiatu, którzy dysponowali żandarmerią w celu egzekwowania zarządzeń policyjnych oraz zależność dyscyplinarna i organizacyjna w ramach własnej formacji. Na terenie powiatu organizacja żandarmerii przedstawiała się następująco: przy staroście znajdowała się powiatowa komenda żandarmerii, podległa dyscyplinarnie komendantowi żandarmerii przy prezesie rejencji. Powiatowej komendzie podlegały dyscyplinarnie oddziały żandarmerii stacjonujące w większych miejscowościach powiatu (na terenie powiatu lublinieckiego w Koszęcinie, Dobrodzieniu i Lublińcu), tym z kolei podlegały posterunki żandarmerii stacjonujące po wsiach. Powiatowa komenda żandarmerii posiadała oprócz tego własny posterunek powiatowy, którym dysponowała wg własnych potrzeb i używała do specjalnych zadań, w razie potrzeby wzmacniała nim placówki terenowe.

Scope and Content

I. Organizacja i administracja ogólna:

 1. Dyscyplina służbowa: zarządzenia, dochodzenia, z lat 1943, sygn. 1-2.
 2. Szkolenie, przepisy służbowe: plany szkoleń, użycie broni, traktowanie przestępców, dziennik służby /Landwacht/, z lat 1939-1945, sygn. 3-6. II. Poszczególne dziedziny działalności policji:
 3. Policja bezpieczeństwa: ruch ludności, dezerterzy, jeńcy wojenni, z lat 1941-1945, sygn. 7-9.
 4. Policja drogowa: zarządzenia, meldunki, spisy pojazdów, z lat 1939-1944, sygn. 10.
 5. Policja przemysłowa, budowlana, straż pożarna: zarządzenia, protokoły kontroli, spisy zakładów, z lat 1939-1944, sygn. 11-13.
 6. Policja sanitarna: przepisy dotyczące cmentarzy, grobownictwa wojennego, z lat 1940-1941, sygn. 14.
 7. Policja kryminalna: zarządzenia, sąd policyjny dla Polaków i Żydów, nakazy ścigania, nadzór policyjny, meldunki sytuacyjne, z lat 1939-1944, sygn. 15-20.
 8. Obrona przeciwlotnicza i samoobrona: zarządzenia, z lat 1940-1944, sygn. 21-23. III. Akta doniesień i dochodzeń: kradzieże, rabunki, bójki, wypadki drogowe, nielegalny ubój, nielegalny handel, słuchanie obcych radiostacji, nauczanie religii po polsku, zbiegli robotnicy przymusowi i jeńcy wojskowi, opinie polityczne o obywatelstwo, samobójstwo robotników przymusowych, zastrzelenie zbiegłego chorego, wykrycie organizacji politycznych polskich i spadochroniarzy radzieckich, z lat 1940-1945, sygn. 24-36.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0