Dyrekcja Ceł w Gliwicach

Identifier
14
Language of Description
Polish
Dates
1946 - 1952
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

229 files

Biographical History

Podstawę prawną działania Dyrekcji Ceł normował dekret z 27.06.1946 r. (Dz. U. RP 1946 r. nr.34, poz.209). Dyrekcja Ceł w Gliwicach rozpoczęła jednak działalność jeszcze przed ukazaniem się dekretu, o czym poinformował Ministerstwo Skarbu przedstawiciel do spraw celnych w sprawozdaniu z 10.04.1946 r. Podlegały jej 33 urzędu celne. Ustawą z dnia 14.02.1952 r. o ustroju i zakresie działania administracji celnej (Dz. U. nr 10, poz.53) Dyrekcja Ceł w Gliwicach uległa likwidacji, Urzędy Celne zostały podporządkowane Centralnemu Zarządowi Ceł w Warszawie w resorcie Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

Scope and Content

Wydział Ogólny: organizacja Dyrekcji i podległych jednostek, przejęcia nieruchomości. Sprawy pracownicze, karno-skarbowe, [1945] 1946-1952, sygn. 1-154. II. Wydział Celny: przepisy celne, mały ruch graniczny, kontrola celna. Wykazy Żydów wyjeżdżających do Izraela, [1945] 1946-1951, sygn. 155-210. III. Wydział Rachunkowo-Kasowy: zarządzenia, sprawozdania finansowe, /1945/ 1946-1951, sygn. 211-229.

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0