Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy Hermann Göring Katowice Grupa I Gliwice

 • Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke Hermann Göring Kattowitz Gruppe I Gleiwitz
Identifier
119
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Polish
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

832 files

Biographical History

"Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke "Herman Göring" Kattowitz został utworzony 01. IV 1940 roku celem sprawowania zarządu nad kopalniami i zakładami, które na mocy zarządzeń z 11. XII 1939 roku i 27. III 1940 roku weszły w skład "Reichswerke A G für Erzbergbau und Eisenhütte "Herman Göring", a znajdującymi się na terenie Górnego Śląska. Były to m. in. Steikohlengruben König und Knurow, Steinkohlenbergwerke der Interessen-Gemeinschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb AG Kattowitz, Gruben und Nebenbetrieben der Rybniker Steinkohlengewerkschaft Kattowitz und der Steinkohlengewerkschaft Charlotte, Kattowitz, Hohenlohehütte, Hoymgrube der Czernitzer Steinkohlenbergbau AG, Steinkohlengrube Brzeszcze und Jawischowitz w Brzeszczach koło Oświęcimia. Nowoutworzonemu zarządowi podlegały również zakłady i kopalnie należące uprzednio do Öhringen Bergbau AG, Direktion Sosnitza oraz Preussengrube AG. Kapitał zakładowy nowoutworzonego koncernu wynosił około 200 mln marek. Oprócz zakładów przemysłowych i kopalń należały do niego również grunta i lasy o powierzchni ok. 26 tyś. morgów. Zarząd Główny, który kierował całokształtem działalności koncernu znajdował się w Katowicach. Zarządowi temu podlegały cztery tzw. Gruppenverwaltung, które sprawowały bezpośredni zarząd nad poszczególnymi kopalniami.

Scope and Content

 1. Okólniki, zarządzenia, protokoły, korespondencja: okólniki, zarządzenia i protokoły z posiedzeń Związku Przemysłowców, korespondencja Zarządu w Gliwicach z Głównym Urzędem Górniczym i innymi koncernami w sprawach budowlanych, gruntowych, podatkowych; z lat [1857] 1940-1944; sygn. 1-45, 12a.
 2. Planowanie, sprawozdawczość, statystyka: plany, sprawozdania podległych kopalń, głównie kopalni "Sośnica", raporty powizytacyjne kopalń; z lat [1857-1910] 1940-1945; sygn. 46-168, 60a, 77a, 89a, 108a, 132a.
 3. Sprawy przemysłowo-budowlane i usuwanie szkód górniczych: plany, projekty, szkice, rozbudowy kopalń i instalacji urządzeń, budowy mieszkań i obiektów socjalnych, usuwanie szkód górniczych, procesy z tym związane (plany); z lat [1857-1913] 1940-1944; sygn. 169-216, 208a.
 4. Sprawy wodno-kanalizacyjne, sprawy elektryczności: zarządzenia i ustawy dot. gospodarki wodnej, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, plany rozbudowy sieci elektrycznej; z lat [1857-1908] 1940-1945; sygn. 217-259, 231a, 239a, 243a, 249a-c, 259a.
 5. Sprawy ogólne dot. kopalń: sprawy otwieranie nowych kopalń, sprawy wydobycia i urządzeń wiertniczych i innych urządzeń górniczych: plany, rysunki, prace dyplomowe z zakresu górnictwa; z lat [1857-1913] 1940-1944; sygn. 260-325, 279a, 294a, 298a, 303a, 306a-d.
 6. Akta dot. poszczególnych kopalń podległych "Bergwerksverwaltung Oberschlesien GmbH der Reichswerke Hermann Göring": akta dot. kopalń "Dębieńsko", "Knurów", "Sośnica", "Miechowice" - plany rozbudowy, umowy dzierżawy, instalacja urządzeń z załączonymi planami i kosztorysami; z lat [1857-1909] 1940-1945; sygn. 326-483, 326a, 329a, 350a, 361a, 362a-b, 368a, 376a-b, 379a-d, 388a-b, 389a, 402a-c, 406a, 410a, 421a, 429a, 455a-b, 460a-b.
 7. Sprawy robotnicze i socjalno-bytowe, Spółka Bracka: akta dot. rad robotniczych - zarządzenia, protokoły z posiedzeń, kasy zapomogowe, sprawy płac i warunków bytowych robotników; z lat [1857-1919] 1940-1943; sygn. 484-535, 514a, 519a-b.
 8. Akta Biura Mierniczego: plany sytuacyjne, wykazy planów; z lat [1857-1914] 1940-1945; sygn. 536-544, 542a, 544a.
 9. Sprawy podatkowe: podatki gruntowe, hipoteki, podatki przemysłowe, czynsze mieszkaniowe; z lat [1857-1905] 1940-1944; sygn. 545-559.
 10. Umowy dzierżawne i gruntowe: umowy dzierżawne z załączonymi planami, terytorialnie obejmują Sośnice, Bojków i Ligotę Zabrską; z lat [1857-1901] 1940-1943; sygn. 560-576. Anteriora z lat 1857-1940 są wytworem "Öhringen Bergbau AG Direktion Sosnitza", spółka ta weszła od 1940 roku w skład grupy I koncernu.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0