Tajna Policja Państwowa /Gestapo/, Oddział Policji Państowej w Gdańsku

Identifier
277
Language of Description
Polish
Dates
1942 - 1943
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

5 files

Biographical History

Policja w Niemczech hitlerowskich dzieliła się na policję bezpieczeństwa i policję porządkową. Policja bezpieczeństwa składała się z policji kryminalnej, zwalczającej przestępstwa pospolite ("Kripo") oraz tajnej policji państwowej ("Gestapo") do walki z przeciwnikami politycznymi partii hitlerowskiej i państwa. Instancjami na szczeblu okręgowym były tzw. Placówki Kierownicze Tajnej Policji Państwowej. Komendanci tych placówek pełnili równocześnie funkcje referentów politycznych prezesów Prowincji. Placówki terenowe wykonywały więc polecenia i dyrektywy swojej jednostki nadrzędnej w Berlinie, a równocześnie były podporządkowane właściwym jednostkom prowincjonalnym. Niższe hierarchicznie jednostki policji bezpieczeństwa działały w powiatach i większych miastach. W Wolnym Mieście Gdańsku istniała tylko policja kryminalna. Była wszakże prowadzona na wzór hitlerowski i zajmowała się również zwalczaniem przeciwników politycznych. Jej zależność na tym odcinku od centrali w Berlinie była bezsporna. Samodzielna jednostka Tajnej Policji Państwowej w Gdańsku ("Gestapo") powstała w listopadzie 1939 r. Przejęła ona wszystkie funkcje, jakie dotychczas na terenie Rzeszy wykonywało "Gestapo", ze szczególnym uwzględnieniem ruchu oporu, zwalczaniem przejawów polskości, walki z sabotażem i poczynaniami pacyfistycznymi na Pomorzu.

Scope and Content

Listy płac urzędników, rezerwistów Waffen SS i tajnej policji polowej.

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwum.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0