Wyższy Dowódca SS i Policji Gdańsk-Prusy Zachodnie

  • Der Höhere SS- und Polizeiführer Danzig-Westpreußen
  • Senior SS and Police Leader Danzig-West Prussia
Identifier
265
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

5065 files

Biographical History

Była najwyższą jednostką policji na obszarze okręgu (Gau). Podlegał bezpośrednio Namiestnikowi Okręgu Rzeszy. Podporządkowano mu policję porządkową i policję bezpieczeństwa. Prócz tego był pełnomocnikiem Komisarza Rzeszy dla Umocnienia Niemczyzny na Terenach Wcielonych do Rzeszy. Podejmował działania zmierzające do zniemczenia ziem polskich poprzez wysiedlanie ludności polskiej i osadzanie w jej miejsce obywateli niemieckich repatriowanych częściowo ze Wschodu. Podlegały mu również niektóre sprawy niemieckiej listy narodowościowej. Zakres działania obejmował Okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie.

Scope and Content

Niemiecka lista narodowościowa. Traktowanie obywateli III grupy niemieckiej. Wysiedlanie ludności polskiej. Konfiskata mienia polskiego. Przydział nieruchomości po wysiedlonych Polakach. Wykaz skonfiskowanych nieruchomości. Komisaryczny zarząd: gospodarstw rolnych, warsztatów rzemieślniczych, fabryk. Sprawozdania gospodarcze. Wnioski o prowadzenie handlu i rzemiosła. Pośrednictwo pracy. Zatrudnianie obcokrajowców. Przesiedlenie Niemców Bałtyckich i z Besarabii. Robotnicy przymusowi. Rzemiosło. Przemysł. Osadnictwo inwalidów wojennych. Teczki akt osiedleńców.

Finding Aids

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0