Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy Gdańsk-Prusy Zachodnie

  • Haupttreuhandstelle Ost, Treuhandstelle Danzig-Westpreussen
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office for Danzig-West Prussia
Identifier
264
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1110 files

Biographical History

Utworzony w listopadzie 1939 r. celem przejęcia i zarządzania skonfiskowanym polskim mieniem państwowym i prywatnym na okupowanych terenach i włączenie go do hitlerowskiej gospodarki wojennej. Mienie skonfiskowane oddawano w zarząd komisaryczny. Dzierżawę lub sprzedawano obywatelom niemieckim, w tym repatriowanym z krajów bałtyckich i Besarabii. Nieruchomości rolne i leśne wyłączano spod kompetencji Urzędu Powiernika. Zajmował się nimi Urząd Komisarza Rzeszy dla Umocnienia Niemczyzny. Terenowe urzędy powiernicze przeszły w 1941 r. pod nadzór Urzędu Namiestnika Rzeszy. Urząd Powierniczyw Gdańsku obejmował Okręg Prusy Zachodnie. Podlegał mu Oddział Zamiejscowy w Gdyni oraz mężowie zaufania w poszczególnych powiatach.

Scope and Content

Umocnienie niemczyzny. Personalia urzędników. Organizacja urzędu. Biuletyny informacyjne. Posiedzenia robocze. Obrona przeciwlotnicza. Zarząd i postępowanie z majątkiem obywateli polskich. Wykaz przedsiębiorstw pod zarządem komisarycznym (przemysłowych, handlowych, młynów). Konfiskata mienia polskiego w Gdańsku. Roszczenia niemieckie. Sprawy przedsiębiorstw żeglugowych i spedycyjnych w Gdańsku i w Gdyni. Konfiskata majątku polskiego i żydowskiego na Pomorzu. Konfiskata przedsiębiorstw handlowych, sklepów, restauracji i innych. Kredyty na zakup i zagospodarowanie przez Niemców mienia polskiego. Roszczenia wobec należności polskich za granicą. Obciążenia podatkowe. Wymazywanie hipotek. Papiery wartościowe. Weksle. Pożyczki. Dłużnicy. Spłaty kredytów. Czynsze.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0