Dyrekcja Dróg Wodnych w Gdańsku

  • Wasserstrassendirektion Danzig
Identifier
22
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

50 files

Biographical History

Sprawowała zarząd i ochronę wybrzeża morskiego i dróg wodnych śródlądowych i morskich. W szczególności pełniła nadzór nad żeglownością wód rzecznych, oznakowaniem nawigacyjnym, przestrzeganiem prawa wodnego, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, piętrzeniem lodów. Nadzorowała urzędy budownictwa wodnego, śródlądowego i portowego oraz urzędy budownictwa maszynowego. Była podporządkowana Namiestnikowi Rzeszy na Okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie.

Scope and Content

Zakresy czynności. Systemy ostrzegawcze o zagrożeniu lodowym i powodziowym. Preliminarz budżetowy. Przepisy personalne. Koszty przeprowadzki. Wykazy personalne jednostek podległych. Przesiedlenia. Urlopy. Ubezpieczenia społeczne. Rampa przeładunkowa. Przemieszczenie kabla. Żeglowność rzek. Śluza. Szpica Montawska. Mierzeja. Radunia. Wisła. Stosunki własnościowe na Helu. Nieruchomości dyrekcji. Spisy akt.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0