Gminna Rada Narodowa w Leśnej Jani

Identifier
1701
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1954
Level of Description
Collection
Source
EHRI

Extent and Medium

38 files

Biographical History

Po II wojnie światowej najniższą jednostką administracyjną państwa była gmina, na terenie której władzę sprawowały: gminna rada narodowa oraz zarząd gminny. Gminna Rada Narodowa w Leśnej Jani powstała na mocy Ustawy z dnia 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz. U., nr 3, poz. 26). Gminna rada narodowa była organem uchwałodawczym. Organem wykonawczym był zarząd gminny, wybierany przez gminną radę narodową. Ustawa z dnia 20 III 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U., nr 14, poz. 130) zniosła zarządy gminne - ich kompetencje przejęły prezydia gminnych rad narodowych. Ustawa z dnia 25 IX 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U., nr 43, poz. 191) zlikwidowała gminne rady narodowe, a w ich miejsce powołane zostały gromadzkie rady narodowe. Na mocy ustawy z dnia 25 IX 1954 r. Gminna Rada Narodowa w Leśnej Jani została zlikwidowana.

Scope and Content

Księgi inspekcyjne Zarządu Gminnego i Prezydium GRN (1948-1952, sygn. 1-2). Sprawozdania z działalności Prezydium i Gminnej Rady Narodowej (1949-1954, sygn. 3-4). Protokoły posiedzeń GRN (1954-1954, sygn. 5-9). Księga uchwał GRN (1947-1950, sygn. 10). Protokoły komisji GRN (1945-1954, sygn. 11-16). Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (1945-1954, sygn. 17-21). Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego (1945-1948, sygn. 22). Ewidencja członków GRN (1950, sygn. 23). Protokoły odpraw sołtysów z terenu gminy, protokoły zebrań gromadzkich (1945-1953, sygn. 24-25). Raporty statystyczne Zarządu Gminnego, budżety i sprawozdania rachunkowe, planowanie gospodarki rolnej na terenie gminy (1946-1950, sygn. 26-33). Sprawy rehabilitacyjne mieszkańców gminy (1945, sygn. 34). Protokoły ekshumacji zwłok Polaków zamordowanych na terenie gminy przez hitlerowców (1945-1947, sygn. 35). Spisy ludności, księga kontroli osób opuszczajacych gminę (1941-1948, sygn. 36-38).

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0