Sąd Obwodowy w Tczewie

  • Amtsgericht Dirschau
  • Local Court in Tczew
Identifier
104
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

287 files

Biographical History

Po włączeniu terenu Pomorza do III Rzeszy we wrześniu 1939 roku rozpoczęto na jego terytorium stopniowe wprowadzanie niemieckiego sądownictwa powszechnego. Dekret Hitlera o włączeniu dawnych terenów wschodnich z 8 października 1939 r., zapowiadał wprowadzenie niemieckiego Reichs i Landrechtu. Początkowo funkcje sądownicze przejęły sądy wojskowe i policyjne oraz ustanowione przy poszczególnych armiach sądy specjalne. Ich kompetencję rzeczową uregulowano rozporządzeniem z 21 lutego 1940 r., o właściwościach sądów karnych i sądów specjalnych. Do tego czasu prokurator decydował o wyborze sądu właściwego do rozpoznania sporządzonego aktu oskarżenia. Formalne ujednolicenie systemu sądownictwa w nowo powstałej Prowincji Gdańsk Prusy Zachodnie z sądownictwem III Rzeszy nastąpiło na podstawie rozporządzeń z 13 czerwca 1940 r. oraz 26 listopada 1940 r. Przewidywały one istnienie w każdej prowincji 3-stopniowego systemu sądowego opartego na sądach obwodowych /Amtsgericht/ - I instancji, sądach krajowych /Landesgericht / - II instancji oraz wyższym sądzie krajowym /Oberlandesgericht/ - III instancji. Na podstawie powyższych rozporządzeń władze okupacyjne utworzyły na terenie powiatu tczewskiego Sąd Obwodowy w Tczewie, który funkcjonował do poczatku 1945 r. Sądy obwodowe sądziły jednoosobowo zarówno w sprawach cywilnych jak i karnych. Władzą oskarżającą była prokuratura sądu obwodowego /Amtsanwaltschaft/. Właściwość karna sądów obwodowych obejmowała: sprawy zagrożone wyrokiem do 2 lat zakładu poprawczego oraz do 5 lat więzienia, stosowanie aresztu, stosowanie kary grzywny, utratę praw publicznych, zakaz zajmowania stanowisk. W dziedzinie prawa cywilnego kompetencje sądów obwodowych obejmowały: sprawy sporne do określonej kwoty wartości przedmiotu sporu; rozstrzyganie kwestii spornych między wynajmującym lokal a najemcą, między pracodawcą i pracownikiem, między szyprami i innych; prowadzenie rejestrów handlowych, towarzystw, statków i innych; prowadzenie spraw spadkowych; prowadzenie ksiąg hipotecznych. Sądy te właściwe były także w sprawach dla nieletnich.

Scope and Content

akta generalne 1937-1945, sygn. 1-103; postępowanie z więźniami 1939-1945, sygn. 104-115; sprawy karne 1939-1945, sygn. 116-182; wnioski o wpis do ksiąg gruntowych 1939-1941, sygn. 183; oświadczenia o śmierci 1936-1945, sygn. 184-232; testamenty 1931-1944, sygn. 233; rejestr handlowy 1935-1947, sygn. 246-269; rejestr stowarzyszeń 1910-1947, sygn. 270-273; rejestr spółdzielni 1939-1947, sygn. 274-285; rejestr dokumentów 1940-1944, sygn. 286-287;

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0