Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim

  • Finanzamt Loslau
  • Finance Office in Wodzisław Śląski
Identifier
86
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

57 files

Biographical History

Z chwilą zdobycia we wrześniu 1939 roku i przyłączenia polskich terenów Górnego Śląska do Rzeszy Niemieckiej, wprowadzono niezwłocznie na tych terenach administrację podobną do funkcjonującej w Rzeszy. Urząd skarbowy był najniższą komórką organizacyjną administracji skarbowej. Urząd skarbowy w Wodzisławiu podlegał nadprezydentowi finansowemu w Opawie. Naczelną władzą skarbową był minister finansów Rzeszy. Urzędy skarbowe zajmowały się wymiarem i ściąganiem podatków państwowych. Na czele urzędu stał Przewodniczący. Terytorialnie urzędowi skarbowemu w Wodzisławiu podlegało miasto Wodzisław wraz z miejscowościami wchodzącymi obecnie w skład powiatu wodzisławskiego , a ponad to Gogołów, Świerklany, Połomia i Zawada. Działalność urzędu zakończyła się z chwilą zajęcia podlegających mu terenów przez wojska radzieckie w kwietniu 1945 roku.

Scope and Content

Sprawy ogólno-administracyjne, zarządzenia, spisy pracowników z lat 1944-1945, sygn. 1-2; Sprawozdania z kontroli rocznych bilansów przedsiębiorstw z lat 1941-1945, sygn. 3-6; Opisy gruntów i zabudowań zakładów przemysłowych oraz majątków klasztornych z lat 1941-1944, sygn. 7-21; Podatek przemysłowy, spisy podatników z wymierzonym podatkiem z lat 1942-1943, sygn. 22-27; Podatek gruntowy, spisy podatników z wymierzonym podatkiem z lat 1939-1945, sygn. 28-57.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0