Sąd Obwodowy w Strumieniu

  • Amtsgericht Schwarzwasser
  • Local Court in Strumień
Identifier
51
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

438 files

Biographical History

Po zmianie konstytucji w państwie niemieckim wprowadzono z dniem 1.10.1879 r. w życie nową ordynację sądową, która ustaliła organizację sądownictwa na długi okres czasu. Organizacja ta utrzymywała się i przetrwała bez większych zmian aż do roku 1945 - upadku III Rzeszy Niemieckiej. Wymiar sprawiedliwości należał do trzech zasadniczych sądów: sądów obwodowych (Amtsgerichte) w pierwszej instancji, sądów krajowych (Landgerichte) w drugiej instancji i wyższych sądów krajowych (Oberlandesgerichte) w trzeciej instancji. W 1939 r. po zajęciu przez wojska hitlerowskie polskiej części Śląska, podobna organizacja sądownictwa została wprowadzonana na tym terenie niezwłocznie przez władze niemieckie. W Strumieniu w 1939 r. działał Amtsgericht Skotschau podległy Landgericht in Bielitz (jako sąd drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych). Landgericht in Bielitz podlegał Wyższemu Sądowi Krajowemu początkowo we Wrocławiu, a później w Katowicach.

Scope and Content

Sprawy cywilne sporne z lat [1937] 1941-1945, sygn. 1-22; Sprawy spadkowe z lat [1939] 1940-1944, sygn. 23-81; Sprawy opieki i kurateli z lat [1920] 1940-1944, sygn. 82-291; Sprawy dotyczące ksiąg wieczystych z lat [1925] 1939-1944, sygn. 292-437.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0