Sąd Obwodowy w Skoczowie

  • Amtsgericht Skotschau
  • Local Court in Skoczów
Identifier
50
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1468 files

Biographical History

Po zmianie konstytucji w państwie niemieckim wprowadzono z dniem 1.10.1879 r. w życie nową ordynację sądową, która ustaliła organizację sądownictwa na długi okres czasu. Organizacja ta utrzymywała się i przetrwała bez większych zmian aż do roku 1945 - upadku III Rzeszy Niemieckiej. Wymiar sprawiedliwości należał do trzech zasadniczych sądów: sądów obwodowych (Amtsgerichte) w pierwszej instancji, sądów krajowych (Landgerichte) w drugiej instancji i wyższych sądów krajowych (Oberlandesgerichte) w trzeciej instancji. W 1939 r. po zajęciu przez wojska hitlerowskie polskiej części Śląska, podobna organizacja sądownictwa została wprowadzonana na tym terenie niezwłocznie przez władze niemieckie. W Skoczowie w 1939 r. działał Amtsgericht Skotschau podległy Landgericht in Teschen (jako sąd drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych). Landgericht in Teschen podlegał Wyższemu Sądowi Krajowemu początkowo we Wrocławiu, a później w Katowicach.

Scope and Content

Akta cywilne niesporne: uznanie za zmarłego, w tym zaginięcie w wypadkach wojennych z lat [1924] 1942-1944, sygn. 1-79; Sprawy spadkowe z lat [1932] 1940-1945, sygn. 80-288; Sprawy opieki i kurateli z lat [1917] 1939-1945, sygn. 289-702; Sprawy cywilne sporne z lat 1940-1942, sygn. 703-745; Sprawy dotyczące ksiąg gruntowych z lat [1928] 1941-1945, sygn. 746-1465.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0